Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

20210413_101648_resized

Lledaenu Lliw yn Llanddewi Brefi

Mair yn crosio enfysau i bawb! 

Croeso nôl!

Cân i groesawu disgyblion a staff Ysgolion Ceredigion yn ôl i'r Ysgol

Bardd buddugol Eisteddfod y DDOLEN

Rhifyn Ebrill Y DDOLEN yn y siopau nawr
Aled

Clecs Caron

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Dregaron.  Y mis 'ma, Aled Morgan

Pobl ifanc Bro Caron am aros yn lleol

Sefyllfa pedair o ferched lleol, sydd eisiau byw ym Mro Caron.

Byw yn y wlad

Cynnydd aruthrol y farchnad dai leol 

Unigolion dynodedig yn cael ymweld â chartrefi gofal yng Ngheredigion unwaith eto

"Rydym yn dilyn dull araf a graddol o ail-gyflwyno ymweliadau â'n cartrefi gofal er mwyn sicrhau diogelwch y preswylwyr a'n staff," meddai'r Cyngor

Geraint Lloyd yn Sgwrsio Dan y Lloer 

Geraint Lloyd fydd gwestai nesaf Elin Fflur yn y gyfres boblogaidd nos Lun ar S4C 

11. DORIAN PUGH – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

Poblogaidd wythnos hon

10. LAURA SHERMAN – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

9. DAVID JOHN EDWARDS – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

Hir yw pob aros!

Croeso nôl i ddisgyblion Pontrhydfendigaid!

Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Gyngor Ceredigion i gadw addewid i weinyddu’n Gymraeg

Daw hynny deng mlynedd ers i arweinydd y Cyngor ddatgan ei chefnogaeth dros bolisi iaith o’r fath.

8. CARYL HAF – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

7. HUW DAVIES – Gweithiwr Allweddol Bro Caron 

Mae blwyddyn ers y ‘locdawn’ cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o’r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy’r pandemig. 

6. LLYR DAVIES – Gweithiwr Allweddol Bro Caron 

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig.

5. RHIAN HUGHES – Gweithiwr Allweddol Bro Caron 

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig.

4. MANON A NIA REES – Gweithwyr Allweddol Bro Caron 

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

3. JOHN JENKINS – Gweithiwr Allweddol Bro Caron 

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

Siopa’n lleol

NATUR

Natur

Gofal croen naturiol, cynaliadwy, seiliedig ar blanhigion wedi ei wneud yn Llangeitho.

Anrhegaron

Anrhegaron

Nwyddau a chrefftau Cymreig gyda gwasanaeth ysgathru i bersonoli eich hanrhegion.

Jenkins Detailing & Valeting

Jenkins Detailing & Valeting

Golchfa ceir wedi'i lleoli yn Nhregaron, arbenigwr mewn ymddangosiad cerbydau a gwasanaethau manylu.

Tregaronjacs

Tregaronjacs

Busnes lleol sydd yn gwneud clustogau, cardiau, bagiau, gemwaith.