Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

logo

Logo i’n Gwefan!

Y barcud coch yw eicon newydd Caron360. 

Cyfle unigryw i ddysgwyr Ceredigion

Chwilio am bobl sydd am ddysgu Cymraeg.Chwilio am siaradwyr Cymraeg i roi cymorth iddynt.

Atal ymweliadau â chartrefi gofal yng Ngheredigion

Achosion covid-19 wedi’u darganfod ymhlith staff

Pryder fod rhieni yn casglu wrth gatiau ysgolion a ddim yn dilyn y canllawiau

Athrawon yng Ngheredigion a Powys wedi rhannu eu pryderon am rieni sy'n ymgasglu tu allan i gatiau’r ysgol

Rhybudd o gloi lleol yng ngorllewin Cymru

"Y peth olaf rydym eisiau ei wneud yw bod o dan gyfyngiadau symud lleol", meddai arweinwyr
llun-arwydd-ysgol

Mi af i’r ysgol fory…

Dewch i gael blas ar sut mae pethau’n rhedeg yn Ysgol Henry Richard ers ailagor gyda Megan a Zara. 

Cynllun newydd i ‘ehangu apêl yr Eisteddfod’

Bydd cynllun ‘Byddwch yn un o’r miliwn’ yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr Cymraeg brwd ar draws Ceredigion i gael cefnogaeth aelodau o bwyllgorau apêl lleol

Cau lens y camera am y tro olaf

Y Ffotograffydd Tim Jones yn rhoi'r gorau i dynnu lluniau

“Yr afiechyd sydd ar hyd y wlad” – Tregaron a phandemig 1918/19

Aled Morgan Hughes sy’n olrhain effaith Ffliw Sbaen 1918/9 ar Dregaron