Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Bingo ym Mart Tregaron!

Digwyddiadau amgen pandemig COVID-19 

Cyfrol Pantyfedwen – cyfle i danysgrifio!

Cyhoeddi cyfrol yn rhoi hanes Syr David James ac Ymddiriedolaeth Pantyfedwen

Ann Jones yw Cadeirydd Cenedlaethol Sefydliad y Merched 

Y Gymraes gyntaf i arwain un o sefydliadau mwyaf Prydain! 

Comisiynydd Heddlu eisiau barn y bobol ar y gefnogaeth i ddioddefwyr trais a throsedd

“Mae hwn yn ymgynghoriad hanfodol a gobeithio y gall cymaint o bobl â phosibl ymateb"

Clecs Caron

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron.  Y mis 'ma, Fflur Lawlor.

Ben Lake yn pwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig am gefnogaeth allforio ar gyfer cwmniau lleol

Aelod Seneddol Ceredigion wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau i "helpu busnesau lleol i oroesi ac atgyfnerthu yn dilyn y pandemig"

Osian Jones yw brenin “chants” Ceredigion

“Gallai’n sicr ddychmygu hon yn gweithio fel chant go iawn mas yn Rhufain a Baku tase modd i’r Wal Goch deithio yno i gefnogi’r tîm cenedlaethol"

O gantîn i bwll nofio i Gylch Meithrin

Mae Cylch Meithrin Tregaron yn cael adeilad newydd.

Awdur o Ledrod yn ennill gwobr

Jasmine Donahaye yn cyflwyno darn o waith am Gors Caron yn dathlu cysylltiad merched a natur

Poblogaidd wythnos hon

Cyhuddo Llywodraeth Prydain o wario £1,000 y pen yn fwy o arian argyfwng Covid yn Llundain nag yng Nghymru

“Ffaith y mater yw bod yr arian wedi mynd i’r rhai mewn angen ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig,” meddai David Davies AS wrth ymateb

Ymunwch â Jambori y Cyfnod Sylfaen

Gwaith y Siarter ar waith gyda Sam Ebenezer yn arwain y canu.
FB_IMG_1621017448747

Rhys ar Ras i Gaffi Gruff

Puncheur Penuwch!

Criw ffilmio yn y fro!

Os digwydd i chi fod ar Sgwâr Tregaron bore Mercher nesa (19 Mai). . . 

Cyfle i grwydro Ceredigion

Cadwch lygad ar bosteri 'Taith Gerdded yr Wythnos' gan y Cyngor Sir am syniadau ar gyfer eich taith nesaf

Cyngor Sir Ceredigion yn datblygu cyfleoedd i deuluoedd preswylwyr cartrefi gofal ymweld â nhw

“Mae'r holl gartrefi gofal yn edrych ymlaen at groesawu teuluoedd yn ôl”

Tre’ heb roc

Dim TregaRoc am yr ail flwyddyn yn olynol

Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion

Y Cynghorydd Paul Hinge, ward Tirymynach, yw'r Cadeirydd newydd

Canolfannau hamdden Sir Ceredigion yn aros ynghau am ddau fis arall

Dywed y cyngor eu bod yn aros ynghau er mwyn lleihau'r risg o gynnydd mewn achosion o'r coronafeirws yn yr ardal

Cyflawni her 100 Sir Tom

Dal y cant!

Siopa’n lleol

Helo Blod

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes — yn rhad ac am ddim

The Cleaning Lady

The Cleaning Lady

Gwasanaeth glanhau yn ardal Tregaron.

Cacennau Gwen

Cacennau Gwen

Cacenau wedi addurno wedi ei gwneud gan law.

NATUR

Natur

Gofal croen naturiol, cynaliadwy, seiliedig ar blanhigion wedi ei wneud yn Llangeitho.