Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Dewch i Gadw’n Heini!

Ysgol Henry Richard yn darparu sesiynau ffitrwydd i'r gymuned i gyd. Dewch i ymuno.

Cadeirydd Bwrdd Anifeiliaid NFU Cymru yn galw ar berchnogion cŵn i gadw eu hanifeiliaid o dan reolaeth

Collodd Wyn Evans saith dafad mewn ymosodiad, tra bod pump arall wedi eu hanafu

Guto Morgan Llun yr Artist

Artist ifanc lleol yn gwneud ei farc ers graddio o Ysgol Gelf Glasgow Haf 2019

Arddangos Celf tu ôl i ddrysau clo oriel MOMA Machynlleth.

Atgyfodi hen arferiad o werthu llaeth ffres.

Llaeth Llanfair sydd bellach yn llenwi hen esgidiau gwerthwyr llaeth, fel BT Lewis & Sons, Penybont yn Nhregaron.

Y stori orau ar Caron360 yn 2020: dewis y bobol

Cyfle i bobol Tregaron a'r ardal bleidleisio am eich hoff stori leol

“Dim sicrwydd” y bydd modd cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2021

Mae disgwyl i'r Eisteddfod Genedlaethol wneud penderfyniad erbyn diwedd mis Ionawr

Holi Ben Lake AS Ceredigion: Y pandemig, Brexit a’r ysbryd cymunedol

"Byddai Brexit di-gytundeb yn glec anferthol i’r economi yng Nghymru," meddai.

Siop y Bont Pontrhydfendigaid

Diolch i Siop y Bont Pontrhydfendigaid am wasanaeth gwych yn ystod Pandemig.

Traddodiad Gwasanaeth Nadolig yn parhau yn Ysgol Henry Richard

Cynhaliwyd gwasanaeth rhithiol eleni er mwyn sicrhau bod y traddodiad yn parhau.

Hefin Richards

Profiad cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Tregaron o’r coronafeirws

Hefin Richards sy'n rhannu ei brofiad o'i gyfnod yn Ysbyty Amwythig lle bu’n brwydo’r feirws am 5 wythnos. Magwyd Hefin ar Fferm Pwllpeiran, Cwmystwyth gyda’i fam a’i dad - y diweddar Joan ac Islwyn Richards. Erbyn hyn mae’n byw ger y Trallwng gyda’i wraig Bethan.

Carcharu dyn am yrru’n beryglus a thaflu tatws at gar heddlu yn ardal Llambed

Shaun Davies wedi ceisio cuddio mewn mieri

Trefniadau ysgolion Ceredigion er mwyn ail-gychwyn y dysgu ym mis Ionawr

Bydd y trefniadau'n gwahaniaethu yn ôl blwyddyn ysgol

Dai Jones Llanilar yn ymddeol

"Yr ifanc ydi dyfodol Cefn Gwlad" yw neges Dai wrth gyhoeddi ei ymddeoliad o waith teledu

Nadolig Yw! 🎅🏼🎄⛄️

Dim canu carolau? Dim problem! C.Ff.I Llanddewi-Brefi yn creu cân Nadoligaidd er mwyn codi arian.

Croesbwyth i gofio Henry Richard- Apostol Heddwch

Llinos Roberts-Young sydd yn cofio Henry Richards drwy gyfrwng croesbwynt

‘Cynhyrchwyr cig oen ac eidion Cymru gyda’r potensial i fod ymhlith y mwyaf cynaliadwy yn y byd’

“Newyddion da o lawenydd mawr i ffermwyr Cymru… ond dyw e ddim yn syndod chwaith”

Ysgolion cynradd Ceredigion i gau yn gynnar

Mae’r penderfyniad hwn yn lleihau’r potensial y bydd disgyblion yn gorfod hunan-ynysu dros y Nadolig, yn ôl y cyngor

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn apelio am gefnogaeth y cyhoedd i leddfu’r pwysau ar ysbytai

Daw hynny yn dilyn datganiad eu bod yn gweithredu “dan bwysau eithafol”.