Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Ailddechrau darpariaeth gweithgareddau corfforol a chwaraeon yng Ngheredigion

Bydd cyfleusterau hamdden Cyngor Sir Ceredigion, y Caeau Pob Tywydd, a’r Meysydd Chwarae yn ailagor yn raddol dros yr wythnosau nesaf

Clecs Caron

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis 'ma, Sara Stephens.

Nifer o ddisgyblion Ysgol Gyfun Aberaeron yn hunan-ynysu yn sgil achosion Covid-19

“Er bod lefel yr achosion yn isel, nid yw coronafeirws wedi mynd i ffwrdd"

Blas o’r Maniffestos

Amrywiaeth o addewidion maniffesto ar hap a oedd yn ddiddorol neu'n rhyfedd yn fy marn i
"Llwybr y Sêr" dros flwch teliffôn enwog Nant y Maen, Tregaron

Serydda yn ardal Tregaron

Dewch i ddarganfod rhyfeddodau'r nos!

Y New Inn yn ailagor

"Y bobol leol sy'n bwysig i fi. Nhw sy' 'ma bob blwyddyn, bob dydd."

Fandaliaeth

Difrodwyd ceir, cerrig beddi ac adeiladau nos Sadwrn yn Llanddewi Brefi a Thregaron. 
20210413_101648_resized

Lledaenu Lliw yn Llanddewi Brefi

Mair yn crosio enfysau i bawb! 

Croeso nôl!

Cân i groesawu disgyblion a staff Ysgolion Ceredigion yn ôl i'r Ysgol

Poblogaidd wythnos hon

Bardd buddugol Eisteddfod y DDOLEN

Rhifyn Ebrill Y DDOLEN yn y siopau nawr
Aled

Clecs Caron

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Dregaron.  Y mis 'ma, Aled Morgan

Pobl ifanc Bro Caron am aros yn lleol

Sefyllfa pedair o ferched lleol, sydd eisiau byw ym Mro Caron.

Byw yn y wlad

Cynnydd aruthrol y farchnad dai leol 

Unigolion dynodedig yn cael ymweld â chartrefi gofal yng Ngheredigion unwaith eto

"Rydym yn dilyn dull araf a graddol o ail-gyflwyno ymweliadau â'n cartrefi gofal er mwyn sicrhau diogelwch y preswylwyr a'n staff," meddai'r Cyngor

Geraint Lloyd yn Sgwrsio Dan y Lloer 

Geraint Lloyd fydd gwestai nesaf Elin Fflur yn y gyfres boblogaidd nos Lun ar S4C 

11. DORIAN PUGH – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

10. LAURA SHERMAN – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

9. DAVID JOHN EDWARDS – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

Hir yw pob aros!

Croeso nôl i ddisgyblion Pontrhydfendigaid!

Siopa’n lleol

NATUR

Natur

Gofal croen naturiol, cynaliadwy, seiliedig ar blanhigion wedi ei wneud yn Llangeitho.

Botymau Del

Botymau Del

Fframiau a nwyddau personol ar gyfer pob achlysur ac addurniadau Nadolig.

Argraffwyr Lewis a Hughes

Argraffwyr Lewis a Hughes

Argraffwyr sy’n arbenigo mewn gwaith argraffu digidol amrywiol a nwyddau wedi eu personoli.

Fferyllfa Huw Evans

Fferyllfa yn Nhregaron.