calendr360

Dydd Sul 22 Ionawr 2023

5k/10k Campau Caron

10:00 (£7 / £10)
Ras flynyddol 5k a 10k Campau Caron ar hen rheilffordd Cors Caron. 5km – 10yb = £7 10km – 11yb = £10 Cofrestru ar y dydd yn unig.

Dydd Llun 30 Ionawr 2023

Cyngerdd Blygain Anffurfiol

18:30
Cynhelir cyngerdd anffurfiol yn naws y blygain yng Nghapel Rhydlwyd, Lledrod ar nos Lun 30 Ionawr am 6.30.

Dydd Gwener 17 Mawrth 2023

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon

16:30
Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon am y 149fed tro yn Neuadd Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid nos Wener 17 Mawrth 2023 i ddechrau am 4.30.

Dydd Gwener 28 Ebrill 2023

Eisteddfodau Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid

17:00 hyd at 19:30, 30 Ebrill 2023
Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwn, Pontrhydfendigaid i’w cynnal ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid.