Efan Williams

Efan Williams

Lledrod

Poster-Lansiad-CD-Parti-Camddwr

Lansiad CD Parti Camddwr

Efan Williams

Byddwn yn lansio ein CD cyntaf yn Nhafarn y Bont, Bronant ar nos Wener 14 Gorffennaf
IMG-7404-1

Noson Goffi Y Barcud

Efan Williams

Noson gymdeithasol i godi arian at bapur bro Y Barcud

Golygyddol Y Barcud Mis Ebrill

Efan Williams

gan John Jones, Tynfron Ffair Rhos

Papur Bro Y Barcud

Efan Williams

Rhifyn mis Ebrill allan yn y siopau

Taith Dyfan i Seland Newydd

Efan Williams

Dyfan Jones, Abernac Lledrod yn cneifio yn Seland Newydd
1

Papur Bro Y Barcud

Efan Williams

Rhifyn mis Mawrth allan yn eich siopau
IMG-7293

Colled

Efan Williams

Teyrnged Dai Lloyd Evans, gan Beti Griffiths

Eisteddfodau Pontrhydfendigaid 2023

Efan Williams

Cynhelir Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen ar benwythnos 28-30 Ebrill 2023
Caron3

Plygain Lledrod

Efan Williams

Plygain cyntaf Lledrod yn llwyddiant ysgubol