Efan Williams

Efan Williams

Lledrod

Hanes Plygain Lledrod

Efan Williams

Hanes adfywio gwasanaeth plygain Lledrod

Naws Nadolig Ysgol Rhos Helyg

Efan Williams

Digwyddiadau Nadoligaidd Ysgol Rhos Helyg

Anrhydeddu Mair Jones

Efan Williams

Gwasanaeth i ddathlu Mair yn derbyn y Wobr Gee yn Lledrod

Arwerthiant Capel Rhydlwyd, Lledrod

Efan Williams

Noson o godi arian, tê a chlonc!

Penodi Myfanwy Jones yn Gyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Efan Williams

Myfanwy Jones, sy’n dod o’r Gwyndy, Lledrod.

Vaughan Evans

Efan Williams

Teyrnged i Vaughan Evans, Tyncelyn
1

Lansiad CD Parti Camddwr

Efan Williams

Noson fendigedig yn Nhafarn y Bont, Bronant

Taith ‘Sha Thre/Am Adra’

Efan Williams

Noson hyfryd ym Mhontrhydfendigaid yng nghwmni Ifor ap Glyn, Harri Evans, Triano a Pharti Camddwr.

Pobl ifanc Bro Caron yn llwyddo yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin

Efan Williams

Bu nifer o blant a phobl ifanc Bro’r Barcud yn brysur yn cynrychioli’r ardal yn yr Eisteddfod.
Poster-Lansiad-CD-Parti-Camddwr

Lansiad CD Parti Camddwr

Efan Williams

Byddwn yn lansio ein CD cyntaf yn Nhafarn y Bont, Bronant ar nos Wener 14 Gorffennaf