Eirwen James

Eirwen James

Paned a Phancos

Eirwen James

Gofalaeth Caron

Nadolig Llawen

Eirwen James

Gofalaeth Caron

Carnifal Llanddewi Brefi

Eirwen James

Eira-wen a’r 7 Corach Bach
IMG_3450

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi

Eirwen James

Gwobr Cynnal y Cardi ‘Gweithio o’r Gwaelod Lan’

‘In Search of Smiles’

Eirwen James

Tafarn y New Inn, Llanddewi Brefi.
6A5D1F6E-3CB9-44B6-8F5C

Troi llaw at Grefft

Eirwen James

gyda Sefydliad y Merched
0CD88C06-D4DF-4CFC-A936

Pasio Fflam Pont Llanio

Eirwen James

Noson o hanes ac adloniant