Enfys Hatcher Davies

Enfys Hatcher Davies

Llanddewi Brefi

360 Clonc360 Caron360

Ann Jones yw Cadeirydd Cenedlaethol Sefydliad y Merched 

Y Gymraes gyntaf i arwain un o sefydliadau mwyaf Prydain! 

O gantîn i bwll nofio i Gylch Meithrin

Mae Cylch Meithrin Tregaron yn cael adeilad newydd.

Y New Inn yn ailagor

"Y bobol leol sy'n bwysig i fi. Nhw sy' 'ma bob blwyddyn, bob dydd."

Fandaliaeth

Difrodwyd ceir, cerrig beddi ac adeiladau nos Sadwrn yn Llanddewi Brefi a Thregaron. 
20210413_101648_resized

Lledaenu Lliw yn Llanddewi Brefi

Mair yn crosio enfysau i bawb! 

Byw yn y wlad

Cynnydd aruthrol y farchnad dai leol 

11. DORIAN PUGH – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

10. LAURA SHERMAN – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

9. DAVID JOHN EDWARDS – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

8. CARYL HAF – Gweithiwr Allweddol Bro Caron

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig.