Enfys Hatcher Davies

Enfys Hatcher Davies

Llanddewi Brefi

360 Bro360 Clonc360 Calendr360 Caron360
cylch-tregaron

Arolwg da iawn i Gylch Meithrin Tregaron

“Plant hapus” yn cael “gofal o ansawdd da yn gyson.”

Blog byw o JENGYD

Escape Room Llanddewi Brefi - dewch i weld sut mae'n mynd.
86DB8E70-DD6B-45AD-9F38

Sioe Tregaron

Ymunwch â ni am y diweddaraf o'r sioe. 

Rasus Trotian Llanddewi YN DIGWYDD

Owen Panlanwen, y Cadeirydd sydd â'r manylion. 
20210808_134954_resized

Diwrnod Agored Trewern Fawr 

Gerddi teulu Huw Richards yn croesawu 140 o ymwelwyr.
Emyr Lloyd, aelod o bwyllgor Sioe Tregaron

Sioe Tregaron YN DIGWYDD! 

Sgwrs gydag aelod o'r Pwyllgor. 

Ann Jones yw Cadeirydd Cenedlaethol Sefydliad y Merched 

Y Gymraes gyntaf i arwain un o sefydliadau mwyaf Prydain! 

O gantîn i bwll nofio i Gylch Meithrin

Mae Cylch Meithrin Tregaron yn cael adeilad newydd.

Y New Inn yn ailagor

"Y bobol leol sy'n bwysig i fi. Nhw sy' 'ma bob blwyddyn, bob dydd."

Fandaliaeth

Difrodwyd ceir, cerrig beddi ac adeiladau nos Sadwrn yn Llanddewi Brefi a Thregaron.