Enfys Hatcher Davies

Enfys Hatcher Davies

Llanddewi Brefi

Sioe Tregaron 2022

Enfys Hatcher Davies

Y diweddaraf o’r Sioe eleni.

Carnifal Llanddewi-Brefi

Enfys Hatcher Davies

Gwisg ffansi, rownderi, cerddoriaeth, bwyd a bar.

Enillwyr mwyaf lleol yr Eisteddfod

Enfys Hatcher Davies

Merched Soar yn cipio’r wobr gyntaf ‘on home ground.’
IMG-20220803-WA0001

Cystadleuwyr yn helpu ei gilydd

Enfys Hatcher Davies

Dim cythrel cystadlu cefn llwyfan.

Sioe Maes G

Enfys Hatcher Davies

Ieuenctid CFfI Ceredigion

Shwt mae dan dra’d na?

Enfys Hatcher Davies

Welis? Bŵts? Daps? Sandals?

Pencampwyr Ymryson yr Ifanc

Enfys Hatcher Davies

Ysgol Henry Richard ar y brig