Blog byw o JENGYD

Escape Room Llanddewi Brefi – dewch i weld sut mae’n mynd.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

21:17

Y tîm tu ôl JENGYD. Diolch i bawb. Over and out. 

21:14

IMG_20210905_185155
IMG_20210905_185155-1

Sgôrs

20:37

Gwobrau y diwrnod….

Y tîm cŵla – Meira, Gareth, Nicola a Rhodri 

Y tîm gwyllta – Jim, Nerys, Gethin a Mari.

Dyfyniad y dydd – Twm James “Wel sdim byd yn y fruit and fibre.”

Cydweithio gore – Ffion, Gwenno, Lleucu ac Erin.

Y tîm â lleiaf o gliwiau – Lowri, Carys, Meleri, Rhodri, Gwern ac Arianwen.

Y tîm ffasta – Sulwen, Carwen, Sion, Hefin a Gwyneth.

Diolch i bawb am eich cefnogaeth. 

Mae’r sylwadau wedi cau.

20:07

Rhai o’r lluniau o ‘behind the scenes’ heddiw. Pwy ydych chi’n nabod fan hyn? 

19:19

Ffion, Gwenno, Lleucu ac Erin yw tîm olaf JENGYD am y dydd. Wedi jengyd mewn 22 munud 36. Da iawn chi ferched! 

18:16

Rhian, Eleri, Ann, Yvonne a Nerys wedi jengyd. 19 munud a 42 eiliad oedd yr amser. Gwych!

17:39

Manon, Gwion, Ianto, Twm a Nel… Heb jengyd. Eto, ar y cliw olaf, ond wedi methu agor y cês. 

17:07

David, Fiona, Lowri a Dafydd heb jengyd,ond hefyd yn agos iawn iawn. 

16:51

Nerys, Jim, Gethin a Mari wedi ffili jengyd….ond eiliadau i ffwrdd. 

16:18

IMG_20210905_161620

Dorian yn fficso eto!