Caron360

Cynghorwyr Ceredigion eisiau mwy o amrywiaeth ymysg ymgeiswyr yn etholiad fis Mai nesaf

“Mae sicrhau amrywiaeth mewn democratiaeth leol yn hollbwysig i wead a hunaniaeth y sir," meddai'r arweinydd, Ellen ap Gwynn.

Darllen rhagor

Galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried effeithiau lleol wrth ddeddfu ar blannu ar diroedd

"Mae yna argyfwng yn wynebu cefn gwlad ar hyn o bryd lle mae cwmnïau mawr yn prynu ffermydd lleol er mwyn eu plannu a manteisio ar gredydau carbon"

Darllen rhagor

Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi canllawiau ar gyfer croesawu myfyrwyr prifysgol

“Mae achosion o’r coronafeirws yn parhau i gynyddu yn y sir, felly anogir pawb i fod yn wyliadwrus a dilyn y canllawiau diweddaraf"

Darllen rhagor

Gollwng sbwriel yn anghyfreithlon ar gynnydd yng Ngheredigion

gan Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae swyddogion y Cyngor yn dweud eu bod nhw'n defnyddio technoleg fel camerâu i fynd i'r afael â'r broblem

Darllen rhagor

Paratoi i gyflwyno strategaeth ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru

Mae'r Portffolio Achos Busnes yn barod i gael ei gyflwyno i Lywodraethau Cymru a Phrydain

Darllen rhagor

Rhybuddio ymwelwyr i osgoi morloi ar ôl aflonyddu diweddar

“Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt felly cadwch draw a mwynhewch o bell.”

Darllen rhagor

Sesiynau Blasu Rhad ac Am Ddim

gan Delyth Humphreys

Bydd Dysgu Bro yn cynnig sesiynau blasu RHAD AC AM DDIM yn Festri Bronant, yn Gymraeg ac yn Saesneg, dydd Gwener 1 Hydref 2021.

Darllen rhagor

258 o achosion coronafeirws newydd wedi’u cofnodi yn ardal bwrdd iechyd Hywel Dda

gan Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Cyfanswm yr achosion ar draws y tair sir bellach yn 26,630 – 16,421 yn Sir Gaerfyrddin, 6,679 yn Sir Benfro a 3,530 yng Ngheredigion

Darllen rhagor