Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Cyfleusterau hamdden Ceredigion i ailagor yr wythnos nesaf

Er hynny, bydd nifer o gyfyngiadau yn parhau i fod ar waith, gyda'r Cyngor yn rhybuddio "nad yw'r coronafeirws wedi diflannu”

“A Oes Steddfod?”….. “Oes”

Tregaron yn anelu at Eisteddfod ym Mis Awst.

Apêl codi arian ar gyfer cerflun newydd yng Ngheredigion bron â chyrraedd ei tharged

Y bwriad yw ail-godi cerflun 'Y Pererin' ar y bryniau ger Ystrad Fflur

sioe-tregaron-1

Ieuenctid bro Caron ar restr fer prif wobr

Cyfle i bleidleisio am flog byw Sioe Tregaron yng nghategori Barn y Bobol Bro360
FDACFAFA-5C77-4682-A6DD

Adroddiad Marchnad Pontarfynach 12.01.2022

Mart Bridge- Calon Cymuned. Bob dydd Mercher. Lle llawn cymeriadau!

Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion

Cynhelir Eisteddfod ar y 5ed o Fawrth 2022 am 7 yr hwyr yng Nghaffi Emlyn

Agor Adeilad newydd Cylch Tregaron

Y pwll nofio ar ei newydd wedd.

Calennig Caron360

Blwyddyn newydd dda!
Rhian Jones

Clecs Caron

Cyfweliad misol. Cyfle i fusnesa i fywyd person o Dregaron. Y mis ma, Rhian Jones.

Poblogaidd wythnos hon

Maureen, ein Cwîn

Diolch Maureen

Clerc Cyngor Llanddewi Brefi'n ymddeol
0CC975B3-932F-48EC-B6F9

Nadolig Tregaron

DathlIadau Nadolig y dref
IMG_20211222_100102

Dim ciw am frechiad yn Nhregaron

Dim ffys. Dim apwyntiad. Pigiad a mynd.
Rhodri a Celine. Enillwyr y tŷ â'r goleuadau Nadolig gorau.

Nadolig Llanddewi Brefi

Santa, carolau, goleuadau a gwin twym

Galw ar Boris Johnson i godi tâl salwch statudol er mwyn atal lledaeniad amrywiolyn Omicron

Fe ddywedodd AS Ben Lake wrth Boris Johnson na ddylai pobl orfod "dewis rhwng dilyn rheoliadau iechyd cyhoeddus, neu roi bwyd ar y bwrdd".

Gwobr i ffermwyr ifanc o Geredigion am greu bwydlen Gymreig

Daeth dau ffermwr ifanc o Glwb Ffermwyr Ifanc Lledrod i'r brig ar ôl dyfeisio prydau sy'n cynnwys cynnyrch bwyd Cymreig

Treialu gwasanaeth ar-lein newydd i roi gwybod i’r heddlu am ymosodiadau rhyw

Mae Heddlu Dyfed-Powys ymysg pedwar llu sy'n treialu system adrodd newydd drwy eu gwefannau, gyda'r opsiwn o adrodd troseddau'n ddienw

Addurno’r Nadolig!🎄🌿⭐️

Arddangosfa Mynachlog Fawr i gyd yn barod ar gyfer y Nadolig

Beth oedd ‘mlan ar sgwâr Tregaron nos Iau dwetha’?

Y cwestiwn oedd ar wefusau sawl un dydd Gwener!

JENGYD: Llwyddiant i fenter ystafell ddianc o Geredigion

Mae criw JENGYD wedi penderfynu mynd â'r fenter ymhellach ar ôl cael llwyddiant yng Ngŵyl Bro

Siopa’n lleol

Tregaronjacs

Tregaronjacs

Busnes lleol sydd yn gwneud clustogau, cardiau, bagiau, gemwaith.

Cacennau Gwen

Cacennau Gwen

Cacenau wedi addurno wedi ei gwneud gan law.

Siop Nwyddau Caron

Siop Nwyddau Caron

Siop yn gwerthu nwyddau gan gynnwys alcohol, tybaco a bwyd poeth.