Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Darllen Difyr – Give Welsh a GoYsgol Rhos Helyg

Efan Williams

Lansio Prosiect Cyffrous ym mwyty’r Hungry Ram, Penuwch.

Tri yn herio Dafydd Llywelyn yn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ian Harrison (Ceidwadwyr), Philippa Thompson (Llafur) a Justin Griffiths (Democratiaid Rhyddfrydol) fydd yn sefyll yn erbyn y Comisiynydd presennol

Achub y barcud a’r Gymraeg: “Yr un yw’r frwydr”

Cadi Dafydd

Yr arlunydd Wynne Melville Jones, tad Mistar Urdd, fu’n siarad wrth agor Canolfan Dreftadaeth Tregaron
P1130098-2

Clecs Caron – Caradoc Jones

Enfys Hatcher Davies

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Caradoc Jones.

Tregaroc yn dathlu’r deg

Erin Aled

Bydd dathlu mawr yn yr ŵyl gerddoriaeth Gymraeg fis Mai eleni
6

Hanes Lleol Ardal Ysgol Gynradd Rhos Helyg

Efan Williams

Prosiect Cyffrous ar y gweill gan y plant
Poster-Darllen-Difyr

Lansiad Cynllun Darllen Difyr Ysgol Rhos Helyg

Efan Williams

Darllen Difyr – Give Welsh a Go! – Cyfres o wersi Cymraeg i rieni a’r gymuned ehangach

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

FullSizeRender

Clecs Caron – Catherine Hughes

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Cathrine Hughes.
Llun-TE

Clecs Caron – Trystan Edwards

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Trystan Edwards.

Clecs Caron – David Bennett

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, David Bennett.
david-edwards

Clecs Caron – David John Edwards

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, David Edwards.
Mary-Lewis

Clecs Caron – Mary Lewis

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Mary Lewis.

Clecs Caron – James Walton

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, James Walton.

Poblogaidd wythnos hon

Croesawu arian all adfer gwasanaeth y Bwcabus yn y gorllewin

Cadi Dafydd

“Roedd colli’r gwasanaeth Bwcabus rai misoedd yn ôl yn ergyd fawr iawn i ardal de Ceredigion, gogledd Sir Gâr a gogledd Sir Benfro”

Cyfweliad â Sara Davies cyn iddi gystadlu yng nghystadleuaeth Cân i Gymru

Ifan Meredith

Dysgu mwy am Sara Davies a’i chân ‘Ti’ ar gyfer Cân i Gymru.

Gwasanaeth Teuluol

Delyth Rees

CAPEL BWLCHGWYNT
Wyn Evans, Nantbyr Uchaf, Tyngraig

Digon yw Digon!

Gwion James

Wyn Nantbyr yn arwain ymgyrch Genedlaethol

Clwb Rygbi Tregaron

Tafarn yn Nhregaron sydd â chroeso mawr i bawb
Canolfan Rhiannon tu allan

Canolfan Rhiannon

Canolfan sydd yn cynnwys siop gemwaith, siop crefftau, oriel, amgueddfa, ac yn cynnig llwyfan rhagorol ar gyfer popeth sydd orau mewn gemwaith Cymreig, y celfyddydau gweledol a chrefftau cain.
The Cleaning Lady

The Cleaning Lady

Gwasanaeth glanhau yn ardal Tregaron.
Jenkins Detailing & Valeting

Jenkins Detailing & Valeting

Golchfa ceir wedi’i lleoli yn Nhregaron, arbenigwr mewn ymddangosiad cerbydau a gwasanaethau manylu.