Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

IMG_0586

10 diwrnod i fynd tan rali Tregaron !

Ianto James

Mae’r cyffro yn byrlymu ym mro CFFI Tregaron.

Cynllun “Darllen Difyr” Ysgol Rhos Helyg.

Efan Williams

Noson o wersi Cymraeg i rieni a’r gymuned yn Llangeitho.

Enwi chwe safle newydd ar gyfer plannu coed

Bydd cynllun statws Coedwig Genedlaethol Cymru yn creu rhwydwaith o goetiroedd ar hyd a lled Cymru, medd Llywodraeth Cymru
8a9e19a7-f8cb-45bc-af1e-00d0d24e3174

Talwrn y Beirdd Bont

Efan Williams

Talwrn y Beirdd i ddathlu 60 mlynedd Eisteddfodau Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid

Eisteddfod Pontrhydfendigaid

Enfys Hatcher Davies

Y diweddaraf o’r Eisteddfod.

Llwybr Hanes Tregaon

Mair Humphreys

Dewch am dro o amgylch tref hanesyddol Tregaron yng nghwmni Archifdy Ceredigion

Dr Alan Axford yn gorffen fel cadeirydd HAHAV

Tess Thorp

Mae Dr Alan Axford, sydd wedi llywio HAHAV ers ei sefydlu, wedi rhoi’r gorau i’w rôl fel cadeirydd.

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

P1130098-2

Clecs Caron – Caradoc Jones

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Caradoc Jones.
FullSizeRender

Clecs Caron – Catherine Hughes

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Cathrine Hughes.
Llun-TE

Clecs Caron – Trystan Edwards

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Trystan Edwards.

Clecs Caron – David Bennett

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, David Bennett.
david-edwards

Clecs Caron – David John Edwards

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, David Edwards.
Mary-Lewis

Clecs Caron – Mary Lewis

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Mary Lewis.

Poblogaidd wythnos hon

‘Angen cydweithio â chymunedau gwledig yn sgil pryderon am ad-drefnu ysgolion’

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i weithio gyda chymunedau wrth iddyn nhw’n dechrau adolygu dyfodol ysgolion cynradd

Clwb Hoci Caron ar y brig!

Fflur Lawlor

🏑⭐PENCAMPWYR ⭐🏑

Seren y Sgrin!

Efan Williams

Arthur Siôn Evans yn serennu ar lwyfan a sgrin.
IMG-20240422-WA0002-1

Capel Bwlchgwynt

Delyth Rees

Gwasanaeth Teuluol Mis Ebrill
received_824343736205579

Merched y Wawr

Delyth Rees

Cangen Tregaron yng nghwmni Marian Haf

Gardd Gymunedol

Eirwen James

Llanddewi Brefi
Tregaronjacs

Tregaronjacs

Busnes lleol sydd yn gwneud clustogau, cardiau, bagiau, gemwaith.
Meithrinfa Sêr Caron

Meithrinfa Sêr Caron

Meithrinfa yn Nhregaron.
Lili Mai

Lili Mai

Gwerthwyr cyfieithiau sydd wedi ei gwneud yn Swyddffynnon.
Marian Haf

Marian Haf

Gwneuthirwr printiau wedi’i leoli yn Ffair Rhos.