Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

A3D3A4F3-6732-4656-AB18

Parcio am Ddim am dri Dydd Sadwrn cyn y Nadolig.

Cerith Evans

Ym meysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor.
3B71860B-4C07-4D25-818F

Noson Troi Golau Nadolig Tregaron Ymlaen.

Cerith Evans

Trefnir gan Gyngor Tref Tregaron.

Gwasanaeth Pob Oed

Delyth Rees

CAPEL BWLCHGWYNT

Merched y Wawr Tregaron

Delyth Rees

Noson yng nghwmni Joyce y Ffisiotherapydd

Cyfle i ddysgu mwy am Gymru a’r Gymraeg yn ystod Wythnos Llysgenhadon Cymru

Lowri Larsen

Dywed cynghorydd yng Ngheredigion y bydd y modiwlau o fudd i’r economi leol a thwristiaeth

Un wedi marw a phedwar yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad

Ifan Meredith

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi y bu farw dyn 32 oed mewn gwrthdrawiad ger Llanllwni.

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Clecs Caron – David Bennett

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, David Bennett.
david-edwards

Clecs Caron – David John Edwards

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, David Edwards.
Mary-Lewis

Clecs Caron – Mary Lewis

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Mary Lewis.

Clecs Caron – James Walton

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, James Walton.
image0

Clecs Caron – Aled Dark

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Aled Dark.
Screenshot_20230103_134839

Clecs Caron – Rhodri Edwards

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Rhodri Edwards.

Poblogaidd wythnos hon

Wil Evans, Pencampwr Prydain 2023

Wil yn Bencampwr Prydain

Gwion James

Tlws Rasio Glas yn dod i Dregaron
IMG_4052

Sul y Cofio yn Nhregaron

Fflur Lawlor

Gwasanaeth Sul y Cofio hyfryd ac urddasol yn y Neuadd Goffa.

Sefydlu rhwydwaith i gysylltu diwydiannau creadigol y gorllewin

Blaenoriaeth rhwydwaith Gorllewin Cymru Creadigol ydy canolbwyntio ar dwf y sectorau sgrin, cerddoriaeth, digidol ac ymchwil a datblygu

Cynnal astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer addysg ôl-16 yng Ngheredigion

Sicrhau cynaliadwyedd darpariaeth addysg ôl-16 yn y sir yn y dyfodol yw’r nod, medd Cyngor Sir Ceredigion

Seiniau Swynol yn Nanternis

Gareth Ioan

Adolygiad o Nos Sul Swynol, 29 Hydref 2023

Cofio Annie Cwrt Mawr, Llangeitho

Huw Llywelyn Evans

Dadorchuddio Plac Porffor i Anrhydeddu Cennad Heddwch
9AEBB87F-D02C-4F2E-B7AC

Ieuenctid Cambria

Hostel / Llogi beics / Gweithgareddau 

Fferyllfa Huw Evans

Fferyllfa yn Nhregaron.

Clwb Rygbi Tregaron

Tafarn yn Nhregaron sydd â chroeso mawr i bawb

Siop Nwyddau Caron

Yn gwerthu bwyd, diod a chynnyrch lleol