Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

FDACFAFA-5C77-4682-A6DD

Adroddiad Marchnad Pontarfynach 12.01.2022

Mart Bridge- Calon Cymuned. Bob dydd Mercher. Lle llawn cymeriadau!

Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion

Cynhelir Eisteddfod ar y 5ed o Fawrth 2022 am 7 yr hwyr yng Nghaffi Emlyn

Agor Adeilad newydd Cylch Tregaron

Y pwll nofio ar ei newydd wedd.

Calennig Caron360

Blwyddyn newydd dda!
Rhian Jones

Clecs Caron

Cyfweliad misol. Cyfle i fusnesa i fywyd person o Dregaron. Y mis ma, Rhian Jones.
Maureen, ein Cwîn

Diolch Maureen

Clerc Cyngor Llanddewi Brefi'n ymddeol
0CC975B3-932F-48EC-B6F9

Nadolig Tregaron

DathlIadau Nadolig y dref
IMG_20211222_100102

Dim ciw am frechiad yn Nhregaron

Dim ffys. Dim apwyntiad. Pigiad a mynd.
Rhodri a Celine. Enillwyr y tŷ â'r goleuadau Nadolig gorau.

Nadolig Llanddewi Brefi

Santa, carolau, goleuadau a gwin twym

Poblogaidd wythnos hon

Galw ar Boris Johnson i godi tâl salwch statudol er mwyn atal lledaeniad amrywiolyn Omicron

Fe ddywedodd AS Ben Lake wrth Boris Johnson na ddylai pobl orfod "dewis rhwng dilyn rheoliadau iechyd cyhoeddus, neu roi bwyd ar y bwrdd".

Gwobr i ffermwyr ifanc o Geredigion am greu bwydlen Gymreig

Daeth dau ffermwr ifanc o Glwb Ffermwyr Ifanc Lledrod i'r brig ar ôl dyfeisio prydau sy'n cynnwys cynnyrch bwyd Cymreig

Treialu gwasanaeth ar-lein newydd i roi gwybod i’r heddlu am ymosodiadau rhyw

Mae Heddlu Dyfed-Powys ymysg pedwar llu sy'n treialu system adrodd newydd drwy eu gwefannau, gyda'r opsiwn o adrodd troseddau'n ddienw

Addurno’r Nadolig!🎄🌿⭐️

Arddangosfa Mynachlog Fawr i gyd yn barod ar gyfer y Nadolig

Beth oedd ‘mlan ar sgwâr Tregaron nos Iau dwetha’?

Y cwestiwn oedd ar wefusau sawl un dydd Gwener!

JENGYD: Llwyddiant i fenter ystafell ddianc o Geredigion

Mae criw JENGYD wedi penderfynu mynd â'r fenter ymhellach ar ôl cael llwyddiant yng Ngŵyl Bro

Buddsoddi mewn Banc….

Bywyd newydd i hen adeiladau Tregaron.

Derbyn argymhellion i roi enwau “safonol” ar drefi a phentrefi Ceredigion

Ymysg yr enwau swyddogol newydd mae Y Borth, Pen-uwch, a Llanwnnen

Llacio cyfyngiadau ymwelwyr yn ysbytai bwrdd iechyd Hywel Dda

Bydd rhaid trefnu pob ymweliad ymlaen llaw a chael canlyniad prawf llif unffordd negatif cyn teithio i'r ysbyty

Siopa’n lleol

Cigydd D I J Davies

Cigydd D I J Davies

Cigydd teuluol yn Nhregaron.

Dylan Lewis Blacksmithing

Dylan Lewis Blacksmithing

Gôf sydd yn arbenigo mewn ffugio traddodiadol.

Marian Haf

Marian Haf

Gwneuthirwr printiau wedi'i leoli yn Ffair Rhos.

Fferyllfa Huw Evans

Fferyllfa yn Nhregaron.