Caron360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Tregaron

Rhan gyntaf cyllid y Fargen Twf ar ei ffordd i’r canolbarth yn “garreg filltir” i’r economi

“Mae gwybod fod yr arian wedi dod i’r rhanbarth o’r diwedd ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n tirwedd economaidd yn rheswm i ddathlu”

Dioddefwyr stelcian “ddim yn teimlo’u bod nhw’n cael eu cefnogi’n llawn gan yr heddlu”

“Roedd hawliau’r diffynnydd i weld yn bwysicach na fy rhai i,” meddai un dioddefwr wrth roi tystiolaeth i adolygiad gan Gomisiynydd Heddlu Dyfed-Powys
57F7961E-014A-46EF-97F6

Seth a Sara yn cystadlu mewn cystadleuaeth gymnasteg!

Cerith Evans

Dau dalentog yn cystadlu ar lefel genedlaethol.

“Cyfle arbennig” – Prosiect newydd yng Ngheredigion i feithrin entrepreneuriaid y dyfodol

Cyfle i 24 unigolyn gael profiadau arbennig yng nghwmni entrepreneuriaid gorau’r ardal, a thu hwnt.

Arwerthiant Capel Rhydlwyd, Lledrod

Efan Williams

Noson o godi arian, tê a chlonc!

Busnesau Ceredigion heb adfer yn llwyr wedi Covid-19

Dywed 92% o fusnesau’r sir eu bod nhw wedi wynebu anawsterau yn sgil Covid-19, gan gynnwys gostyngiad yn nifer eu cwsmeriaid a’u refeniw

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

david-edwards

Clecs Caron – David John Edwards

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, David Edwards.
Mary-Lewis

Clecs Caron – Mary Lewis

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Mary Lewis.

Clecs Caron – James Walton

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, James Walton.
image0

Clecs Caron – Aled Dark

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Aled Dark.
Screenshot_20230103_134839

Clecs Caron – Rhodri Edwards

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Rhodri Edwards.

Clecs Caron – Elfyn Pugh

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis ’ma, Elfyn Pugh.

Poblogaidd wythnos hon

Sioe o Fellt

Enfys Hatcher Davies

Yr awyr yn goleuo neithiwr yn yr ardal.

Penodi Myfanwy Jones yn Gyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Efan Williams

Myfanwy Jones, sy’n dod o’r Gwyndy, Lledrod.

Swydd Newydd yn Ystrad Fflur -Y dyddiad cau 11 Medi

Strata Florida Trust

Swyddog Ymgysylltu ac Allgymorth Treftadaeth – Swydd Lawn Amser

Cyngor Ceredigion yn pasio Polisi Menopos i gefnogi ei weithwyr

“Er nad yw pawb sy’n mynd trwy’r menopos yn dioddef symptomau, bydd cefnogi’r rheiny sydd yn eu profi yn gwella eu profiad yn y gwaith”
20230902_163507

Hanes Sioe Bwlch-Llan

Meleri Morgan

Pwt o hanes sioe y pentref eleni

Sefydlu côr Only Girls Aloud yn y gorllewin

“Gyda chymaint o ddiddordeb gan bobol ifanc yng Ngorllewin Cymru, roedd hwn yn teimlo fel y cam naturiol nesaf i ni”

Bws 585 : Newidiadau i’r amserlen o’r 1af o Fedi ymlaen

Ifan Meredith

Cyhoeddi newidiadau i amserlen bws 585 Llanbed – Tregaron – Aberystwyth.
Notch

Notch

Bagiau ac ategolion lledr pwrpasol, wedi’u gwneud â llaw.
Cigydd Evans

Cigydd Evans Butcher

Cigydd o safon wedi ei sefudlu yn Nhregaron. Rydym yn defnyddio Cig lleol yn ymal ond 5 milltir o drws y siop, sydd wedi prosesu yn ein lladu. Rydym yn creu amryw o cynrychion, yn cynnwys Selsig, burgers, sosej rolls, peis, ham wedi coginio, cig BBQ, a llawer mwy.
bowls-bar

Clwb Bowlio Tregaron

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol

Y Talbot

Bar, bwyty a gwesty