Paratoi i gyflwyno strategaeth ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru

Mae'r Portffolio Achos Busnes yn barod i gael ei gyflwyno i Lywodraethau Cymru a Phrydain

Rhybuddio ymwelwyr i osgoi morloi ar ôl aflonyddu diweddar

“Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt felly cadwch draw a mwynhewch o bell.”

Sesiynau Blasu Rhad ac Am Ddim

Bydd Dysgu Bro yn cynnig sesiynau blasu RHAD AC AM DDIM yn Festri Bronant, yn Gymraeg ac yn Saesneg, dydd Gwener 1 Hydref 2021.

258 o achosion coronafeirws newydd wedi’u cofnodi yn ardal bwrdd iechyd Hywel Dda

Cyfanswm yr achosion ar draws y tair sir bellach yn 26,630 – 16,421 yn Sir Gaerfyrddin, 6,679 yn Sir Benfro a 3,530 yng Ngheredigion

Llai o blant yn gorfod cael eu gwarchod rhag niwed yng Ngheredigion

Er hynny, mae cynnydd wedi bod yn y nifer o oedolion sydd mewn perygl o niwed

Chwilio am bartneriaid datblygu newydd i brosiect Cylch Caron

Fe wnaeth y partneriaid blaenorol dynnu allan o'r prosiect, sydd am weld tai a chanolfan iechyd newydd yn Nhregaron
Denis Pugh

Clecs Caron

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron.  Y mis 'ma, Denis Pugh

Galwad frys ar breswylwyr ardal Hywel Dda sy’n disgwyl ail ddos o frechlyn Moderna

Annog pobol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i wirio eu cerdyn brechu, a dod ymlaen os ydyn nhw’n aros am ail ddos o Moderna

Cyngor Ceredigion yn monitro sefyllfa prinder gyrwyr HGV

Maen nhw'n cydnabod bod Brexit a Covid-19 yn rhai o'r risgiau mwyaf i'r diwydiant