Y Farchnad

Busnesau bach Tregaron a’r cylch mewn un man

9AEBB87F-D02C-4F2E-B7AC

Ieuenctid Cambria

Hostel / Llogi beics / Gweithgareddau 

Pitsa Pen-y-bont

Pitsa ar y maes gwersylla yn ystod wythnos yr Eisteddfod

Y Talbot

Bar, bwyty a gwesty
8993F171-438D-4F97-B428

Sinsir

Cynnyrch harddwch naturiol

Siop Gacennau Gwen

Siop bwyd melus a sawrus
16570210013979128030347118694653

ANRHEGARON

Am anrhegion, cardiau at bob achlysur, dillad, gemwaith a gwasanaeth ysgythru, galwch mewn i Anrhegaron.

Siop Nwyddau Caron

Yn gwerthu bwyd, diod a chynnyrch lleol

Coffi a Bara

Becws a chaffi
Canolfan Rhiannon tu allan

Canolfan Rhiannon

Canolfan sydd yn cynnwys siop gemwaith, siop crefftau, oriel, amgueddfa, ac yn cynnig llwyfan rhagorol ar gyfer popeth sydd orau mewn gemwaith Cymreig, y celfyddydau gweledol a chrefftau cain.
bowls-bar

Clwb Bowlio Tregaron

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol

Clwb Rygbi Tregaron

Tafarn yn Nhregaron sydd â chroeso mawr i bawb

Canolfan Dreftadaeth Tregaron

Hanes a diwylliant yr ardal a Chors Caron