Eisteddfod Bont ‘Nôl 2022

Ma’ Eisteddfodau Teulu James Pontrydfendigaid 2022 wedi dechrau ni’n edrych ymlaen at Benwythnos o gystadlu a mwynhau diwylliant ein Bro a thu hwnt

gan Gwenllian Beynon
Pafiliwn Bont yn Barod

Eisteddfodau Pontrhydfendigaid yn Barod i fynd a’r cystadlu ar fun dechrau.

13:11

Talwrn Eisteddfodau Pantyfedwen 2022 

Ffair Rhos a Beirdd Myrdfin yn siario’r wobr.

23:02

Terwyn Tomos yn ennill y Goron a’r gadair yn Eisteddfodau Pantyfedwen 2022.

19:03

7BD60DC5-5C46-4A3F-97D0
F0E455E8-73F4-4E7A-9E4D

Talwrn Nesaf- a chodi hwyl Eisteddfid Genedlaethol Tregaron 2022

18:48

S’dim eisteddfod heb feirniad.

Beirniadaeth diwethaf Eisteddfodau Bont

18:42

Diwedd bach yn wahanol i Eisteddfodau Bont 2022

Cyd ganu pennill o emyn Pantyfedwen o lwyfan yr eisteddfod ac o’r gynulleidfa.

16:20

Llongyfarchiadau i Terwyn Tomos am ennill y Gadair 2022 Eisteddfodau Pontrhydfendigaid

15:15

Teyrnged i Selwyn Jones gan Lyn Ebenezer

Clap mawr i gofio Selwyn.

15:08

Nesaf seremoni Cadeirio’r Bardd

14:58

471746D6-9D0D-47EB-961B

Carys Hughes Wyres Mrs M A Rees

Anerchiad Llywydd yr Ŵyl – Cynyrchiolydd o deulu’r ddiweddar Mrs M A Rees a oedd i fod yn Llyrydd 2020

Teyrnged gan John Jones

14:25

189A9FDF-E3E9-44BA-BEFA

Ma’ Eisteddfod yn fwy na chystadlu

Bwyd

Pobl

Y drws

Stiwardio

Trefnu Blodau

Trefnu

Cadw trefn ac yn y blaen