Delyth Rees

Delyth Rees

Tregaron

Noson yng nghwmni Anwen Butten

Delyth Rees

Cangen Merched y Wawr Tregaron

Gwasanaeth Teuluol

Delyth Rees

Capel Bwlchgwynt

Gwasanaeth Pob Oed

Delyth Rees

CAPEL BWLCHGWYNT

Merched y Wawr Tregaron

Delyth Rees

Noson yng nghwmni Joyce y Ffisiotherapydd

Cynnal gwasanaeth teuluol Capel Bwlchgwynt

Delyth Rees

Yn dilyn seibiant dros yr haf roedd yn hyfryd cael ymgynnull nôl yn y festri ym mis Medi