Delyth Rees

Delyth Rees

Tregaron

Gwasanaeth Pob Oed

Delyth Rees

CAPEL BWLCHGWYNT

Merched y Wawr Tregaron

Delyth Rees

Noson yng nghwmni Joyce y Ffisiotherapydd

Cynnal gwasanaeth teuluol Capel Bwlchgwynt

Delyth Rees

Yn dilyn seibiant dros yr haf roedd yn hyfryd cael ymgynnull nôl yn y festri ym mis Medi

Capel Bwlchgwynt

Delyth Rees

Gwasanaeth Teuluol

Capel Bwlchgwynt

Delyth Rees

Gwasanaeth Undebol Gofalaeth Caron

Capel Bwlchgwynt

Delyth Rees

Gwasanaeth Pob Oed