Gwenllian Beynon

Gwenllian Beynon

SY25 6EE

360 Caron360
Guto Morgan Llun yr Artist

Artist ifanc lleol yn gwneud ei farc ers graddio o Ysgol Gelf Glasgow Haf 2019

Arddangos Celf tu ôl i ddrysau clo oriel MOMA Machynlleth.
Eddie Ladd a Roger Owen Plygain 2020

Siop y Bont Pontrhydfendigaid

Diolch i Siop y Bont Pontrhydfendigaid am wasanaeth gwych yn ystod Pandemig.
129035363_193911048985284

Bachgen lleol yn creu celf ar S4C.

Siôn o Bontrhydfendigaid yn ymddangos ar y gyfres newydd Y Stiwdio Grefftau gan Boom Cymru ar S4C.
126533345_1299263733767879

Pethau cyffrous yn digwydd ym Mynachlog Fawr ac Ystrad Fflur.

Sgwrs fyw gyda Anderw Green am ei lyfr 'Wales in a 100 Objects.'
Marchnad-dolig-Bont_23376485

Marchnad Nadolig Bont yn annog prynu’n lleol

Er na fydd marchnad, da chi, gwariwch eich arian yn lleol. Prynwch anrhegion gan fusnesau bach.