Rhiannon yn y ‘Steddfod

Dathlu Eisteddfodau a dathlu 50 mewn gemwaith

gan Gwenllian Beynon
Rhiannon yn Artisan -Eisteddfod

Rhiannon yn Artisan -Eisteddfod

68BF4520-EB2D-4B6E-B734
Gemwaith Eisteddfod

Gemwaith Eisteddfod

Llwyau Eisteddfod

Llwyau Eisteddfod

Mae Rhiannon ar Faes yr Eisteddfod yn Artisan eleni.

Llynedd gwnaeth Rhiannon Tregaron ddathlu 50 mlynedd mewn busnes ac ar faes yr eisteddfod ac wrth gwrs ar sgwâr Tregaron gwelir gemwaith i ddathlu’r achlysur.

I wahodd yr Eisteddfod i Dregaron yn 2020 creodd Rhiannon emwaith fel sydd i’r gweld yn y lluniau.

Darn arbennig a grëwyd gan Rhiannon i ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2020 (a ohiriwyd oherwydd Covid) i Geredigion yn 2022 ac i gyfrannu at ariannu’r Eisteddfod, fydd wedi ei leoli yma yn Nhregaron.

Ar yr olwg gyntaf mae’r cynllun yn debyg i flodyn bychan, ond o edrych yn fanwl gwelir cerrig yr Orsedd a’r maen Llog yn y canol, ac o’u hamgylch mae tri barcud coch yn hedfan,- aderyn prin a gosgeiddig sy’n nodweddiadol o Dregaron a Cheredigion.

Medde’ Rhiannon,

Mae Llwyau Eisteddfod ’nôl.

Ceir fwy o wybodaeth am Rhiannon ar ei gwefan neu yn y Siop.

Dweud eich dweud