Tlws Selwyn a Neli i Ferched Soar

Cyntaf yn yr Ŵyl Gerdd Dant

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
IMG_20231111_215754
IMG_20231111_203044

Cefn llwyfan cyn canu

IMG-20231111-WA0013

Ar y llwyfan

IMG-20231111-WA0020

Merched Soar yn joio dathlu.

IMG-20231111-WA0010

Tlws Selwyn a Neli Jones

Ar ôl wythnosau o ymarfer, daeth Merched Soar yn gyntaf yng nghystadleuaeth Parti Alaw Werin yn yr Ŵyl Gerdd Dant yng Nghaerdydd heddiw.

Y dasg oedd canu’r darn gosod, Awn y Fethle’m a darn cyferbyniol. Ein darn cyferbyniol oedd Y Deryn Du.

Braint oedd cael derbyn tlws sydd yn anrhydeddu dau o garedigion cerddoriaeth ein bro ni, sef Selwyn a Neli Jones.

Diolch i Carys Mai am ein hyfforddi a’n harwain.