Eisteddfod Pontrhydfendigaid

Y diweddaraf o’r Eisteddfod.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

Byddwn ni’n dod â’r canlyniadau a’r hanesion diweddaraf i chi o’r Eisteddfod yma ar Caron360.

19:38

image

Sadwrn y Sêr nesaf 8 o’r gloch

19:02

IMG_3172

Efan Williams ei cadeirydd ar lwyfan Eisteddfodau Pontrhydfendigaid – cystadlu Unawd Cerdd Dant.

17:11

Unawd Blynyddoedd 10-13 ar y llwyfan nawr.

16:44

IMG_2993-1
IMG_3077

Does dim Eisteddfod heb sain da DIOLCH Sion Williams

16:20

IMG_3133
IMG_3139

2- Y coroni
Llongyfarchiadau “Cynnog” aka Dilwyn Jones Caerdydd gynt o Dywyn.

2024

16:19

Y Ddawns Flodau

16:18

2- Y coroni
Llongyfarchiadau “Cynnog” aka Dilwyn Jones Caerdydd

15:08

IMG_3078-1
IMG_3084-1

Coroni nesa

14:55

Coroni nesa

Gwenllian Beynon
Gwenllian Beynon

Sori am y post yma wedi postio mewn hast!!!!

13:53

IMG_3030
IMG_3031
IMG_3032
IMG_3033
IMG_3036
IMG_3037
IMG_3042

Mwy o atgofion