Enfys Hatcher Davies

Enfys Hatcher Davies

SY25 6PD

360 Clonc360 Caron360

3. JOHN JENKINS – Gweithiwr Allweddol Bro Caron 

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

2. ALED LEWIS – Gweithiwr Allweddol Bro Caron 

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

1. GERAINT MORGAN – Gweithiwr Allweddol Bro Caron 

Mae blwyddyn ers y 'locdawn' cyntaf. Dewch i gwrdd â rhai o'r gweithwyr lleol sydd wedi gweithio drwy'r pandemig. 

Jôcs, jôcs, jôcs!

Gwyliwch y strabs yma'n craco'u jôcs gorau ar ddiwrnod Trwynau Coch Comic Relief.  

Bro Caron dan Eira

Casgliad o luniau o'n bro brydferth.
received_159950402303937

Meddygfa Tregaron yn brechu yn erbyn Covid19. 

Tro'r trigolion dros 80 oedd derbyn eu pigiadau heddiw.

Atgyfodi hen arferiad o werthu llaeth ffres.

Llaeth Llanfair sydd bellach yn llenwi hen esgidiau gwerthwyr llaeth, fel BT Lewis & Sons, Penybont yn Nhregaron.

Cyflwynwraig ifanc, leol ar Radio Cymru.

Nest Jenkins a’i ffrind, Jacob, sy’n cyflwyno slot wythnosol newydd sbon ar Radio Cymru yn ystod mis Rhagfyr.
bwyd

Helpwch ni i Helpu eraill.

Disgyblion Ysgol Henry Richard yn casglu eitemau ar gyfer Banc Bwyd Llambed.
IMG_20201014_181048

Aelod o The Struts adref yn Llanddewi.

Y drymiwr, Gethin Davies sy’n clebran â Mared Jones am ei fywyd ‘Rock Star.’