Paned a Phancos

Gofalaeth Caron

gan Eirwen James

      Ar Nos Fawrth Ynyd,  daeth aelodau Gofalaeth Caron ynghyd i gymdeithasu dan  arweiniad y Gweinidog, y Parch Carwyn Arthur. Hyfryd oedd gweld pawb yn cydweithio er mwyn codi arian i’r elusennau eleni, Uned Strôc Bronglais a’r Banc Bwyd lleol.

       John Meredith o gapel Penial, Blaenpennal oedd arweinydd y noson.  Cafwyd eitemau gan Ysgol Sul Bwlchgwynt a Chapel Bwlchllan cyn ffest o boncage blasus wedi eu paratoi yn ffres gan aelodau. I ddilyn cafwyd cyfle i wylio ffilm fer o’r awyren Concorde yn hedfan. Yna olrhain taith y trên o Steshon Strata i Aberystwyth gyda throsleisio gan Brian Hopton. 
        Cyn cloi dyma gyfle i rannu ambell i atgof a chlywed cân Tęcwyn Ifan , ‘Ffarwel i Steshon Strata,  Ffarwel i Ystrad Fflur’ 

      Casglwyd £503 ar y noson tuag at elusennau’r  flwyddyn. Diolch am eich haelioni ac i Ymddiriedolaeth Blakemore, Siop SPAR,  Tregaron, am noddi drwy gyfrannu’r  holl gynhwysion.