Eisteddfod Gadeiriol Tregaron

Yr Oriel

gan Eirwen James
IMG_0372-2

Enillydd yr Her Unawd – Efan Williams, Lledrod.

5f21ee3f-1c6e-4cce-bff0-1

Andrea Parri o’r Bala, enillydd yr Her Adroddiad.

b21600a0-8e6d-41a1-8190-1

Sgen ti Dalent? ‘Oes glei’, meddai Mair Jones, Tregaron.

66459a8e-6b7a-4638-8a67-1

Prif Swyddogion Ysgol Henry Richard gydag enillydd Tlws yr Ifanc Siôn Wyn Evans, Felinfach a’r beirniad Arwel ‘Rocet’ Jones.

49f809b7-bd49-4e9e-bb3a-1

Yn ennill ei deuddegfed cadair. Andrea Parri o’r Bala.

IMG_20230911_181337-1

Annabelle Bulman- yr unawdydd mwyaf addawol.

IMG_0373-1

Gwion Jac Lewis-Hughes yr adroddwr mwyaf addawol.

IMG_0385-1

MNM yn ennill Cwpan Clocsio’r Fron.

Bu’n benwythnos prysur wrth i Eisteddfod Gadeiriol Tregaron ddychwelyd i’r llwyfan am y tro cyntaf ers cyn clo. Diolch i Ysgol Henry Richard am eu cefnogaeth ar y Nos Wener. Bu’n bleser gwrando ar y talentau ifanc.
Diolch i bawb a fu’n cystadlu ar y Dydd Sadwrn crasboeth. Cafwyd perfformiadau disglair gwerth eu clywed. Hyderwn y ceir mwy o gystadlu ar y prynhawn Dydd Sadwrn y flwyddyn nesaf. Dyma’r her.
Gyda’r hwyr dychwelodd y bwrlwm wrth i leisiau cyfarwydd a newydd berfformio ar eu gorau. Ymlaen fyddo’r nod. Diolch am gefnogi.

Dweud eich dweud