Manon Wyn James

Manon Wyn James

Tregaron

360 Caron360

Taith Rhodri

Clwb Seiclo Caron yn cefnogi elusen Tir Dewi

Dal i aros am Eisteddfod

A hithau wythnos gyntaf fis Awst, dal i aros mae trigolion Tregaron am yr Eisteddfod fwyaf mewn hanes. Ond sut Eisteddfod fydd hi? 

Geraint Lloyd yn Sgwrsio Dan y Lloer 

Geraint Lloyd fydd gwestai nesaf Elin Fflur yn y gyfres boblogaidd nos Lun ar S4C 

Merched Tregaron yn creu sŵn 

Caron360 fu’n sgwrsio gyda’r merched aeth ati i sefydlu Gŵyl Gerddoriaeth Gymraeg, Tregaroc

Aros am Eisteddfod

Pobl Tregaron a’r ardal yn dysgu bod rhaid bod yn fwy amyneddgar nag erioed o’r blaen. 
Hefin Richards

Profiad cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Tregaron o’r coronafeirws

Hefin Richards sy'n rhannu ei brofiad o'i gyfnod yn Ysbyty Amwythig lle bu’n brwydo’r feirws am 5 wythnos. Magwyd Hefin ar Fferm Pwllpeiran, Cwmystwyth gyda’i fam a’i dad - y diweddar Joan ac Islwyn Richards. Erbyn hyn mae’n byw ger y Trallwng gyda’i wraig Bethan.