Manon Wyn James

Manon Wyn James

Tregaron

Murlun Criw Ysgol Sul Bwlchgwynt

Murlun i ddathlu Eisteddfod Tregaron

Manon Wyn James

Plant Ysgol Sul Bwlchgwynt ac artist lleol yn cydweithio

Taith Rhodri

Manon Wyn James

Clwb Seiclo Caron yn cefnogi elusen Tir Dewi

Dal i aros am Eisteddfod

Manon Wyn James

A hithau wythnos gyntaf fis Awst, dal i aros mae trigolion Tregaron am yr Eisteddfod fwyaf mewn hanes. Ond sut Eisteddfod fydd hi? 

Geraint Lloyd yn Sgwrsio Dan y Lloer 

Manon Wyn James

Geraint Lloyd fydd gwestai nesaf Elin Fflur yn y gyfres boblogaidd nos Lun ar S4C 

Merched Tregaron yn creu sŵn 

Manon Wyn James

Caron360 fu’n sgwrsio gyda’r merched aeth ati i sefydlu Gŵyl Gerddoriaeth Gymraeg, Tregaroc

Aros am Eisteddfod

Manon Wyn James

Pobl Tregaron a’r ardal yn dysgu bod rhaid bod yn fwy amyneddgar nag erioed o’r blaen. 
Hefin Richards

Profiad cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Tregaron o’r coronafeirws

Manon Wyn James

Hefin Richards sy’n rhannu ei brofiad o’i gyfnod yn Ysbyty Amwythig lle bu’n brwydo’r feirws am 5 wythnos. Magwyd Hefin ar Fferm Pwllpeiran, Cwmystwyth gyda’i fam a’i dad – y diweddar Joan ac Islwyn Richards. Erbyn hyn mae’n byw ger y Trallwng gyda’i wraig Bethan.