Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

Deuawd Eisteddfod Tregaron

Gohebydd Golwg360

Chi’n meddwl bo chi ’di bod yn fishi? Wel gwrandewch ar hynt ac helynt y ddwy chwaer – Meirian a Meleri Morgan yn ystod y misoedd diwetha…
System un-ffordd Tregaron

Newidiadau teithio yn Nhregaron

Gohebydd Golwg360

System un-ffordd, clirffyrdd a chyfyngiad cyflymder yn ardal Tregaron yn ystod wythnos yr Eisteddfod, dydd Mercher 27 Gorffennaf – dydd Llun 8 Awst.

“Breichiau Ceredigion ar agor” i groesawu ffoaduriaid, medd arweinydd y cyngor sir

Gohebydd Golwg360

Mae o leiaf miliwn o bobol bellach wedi ffoi o Wcráin er mwyn osgoi’r rhyfel

Rhaid “estyn allan i’r rhai sydd angen ein cefnogaeth a’n cariad”, medd AS Ceredigion ar Ddydd Gŵyl Dewi

Gohebydd Golwg360

Dywed Elin Jones ei bod hi’n “anochel bod ein meddyliau’n troi at Wcráin a’i dinasyddion arwrol”

Cefnogaeth gan Aelod o’r Senedd i alwad mam leol am fwy o wasanaethau profedigaeth

Gohebydd Golwg360

Mae Rhian Wyn o Bontrhydfendigaid yn un o’r rhai sydd wedi galw am well cefnogaeth i deuluoedd

Elin Jones yn annog trigolion Ceredigion i gymryd rhan mewn ymgynghoriad parthau 20mya

Gohebydd Golwg360

Os caiff y ddeddfwriaeth ei phasio, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno’r newid

“Dwi’n meddwl fod hyn y ffordd fwyaf teg o roi graddau eleni” 

Gohebydd Golwg360

Ymateb Elin Mai Williams i’r cadarnhad mai ysgolion a cholegau fydd yn dyfarnu graddau eleni

Canslo arholiadau – ond y pryder yn parhau i’r bobl ifanc

Gohebydd Golwg360

“Sai’n gweld e yn deg,” meddai Megan Dafydd

Pennaeth cwmni tai newydd yn addo recriwtio mwy o siaradwyr Cymraeg

Gohebydd Golwg360

Bydd Barcud yn gyfrifol am 4,000 o dai yn y gorllewin

Ceredigion: Y Sir gyntaf yng Nghymru i lansio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc

Gohebydd Golwg360

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried rhoi model cenedlaethol ar waith erbyn 2022