Deuawd Eisteddfod Tregaron

Chi’n meddwl bo chi ’di bod yn fishi? Wel gwrandewch ar hynt ac helynt y ddwy chwaer – Meirian a Meleri Morgan yn ystod y misoedd diwetha…

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

O Loergan i Sioe’r CFfI i Nyth Cacwn…dyma gyflwyno hynt a helynt y ddwy chwaer – Meirian a Meleri Morgan sydd wedi bod yn paratoi at yr Eisteddfod yn ystod y misoedd diwetha.

Os na ddeuawd bishi arall yn Nhregaron? Oes? Wel dwedwch pwy yn yr adran ‘Dweud eich dweud’ isod!