Eisteddfod Bont – Dydd Sul

Dydd Sul

gan Efan Williams
IMG_0562

Eisteddfod dydd Sul wedi dechrau.

00:31

Mae’r Eisteddfod wedi gorffen ewch at Facebook am fwyo luniau a gwybodaeth

Facebook Eisteddfodau Pontrhydfendigaid

19:34

Cadair tlws yr ifanc

19:27

Llongyfarchiadau i Elin Williams, Tregaron ar ennill Tlws yr Ifanc

19:13

Talwrn

Beirniaid Aneirin Karadog a Tudur Dylan Jones

a John Jones  

18:50

Canlyniadau Eisteddfod Lady Grace James Pantyfedwen

Dydd Sul Mai 5 May 2024

1_Deuawd agored/ open Duet

1 Nel a Mari, Bethania a PontCreuddyn

2 Ffion a Tomos, Crymuych a Trawsfynydd

3 Jessica a charlotte, Swyddffynnon

3 Caitlyn a Clara,Cwmbran a Chaerdydd

 

 

 

 

2_ Unawd Gymraeg/ Welsh solo

1 Clara Greening, Cwmbran

2 Gwynne Jones, Llanafan

3 Ffion Mair Thomas, Crymych

3 Tomos Heddwyn Griffiths, Tawsfynydd

 

 

 

3_Canu Emyn dros 60/ Hymn Singing over 60

1 Gwynne Jones, Llanafan

2 Aled Jones, ComminsCoch,Machynlleth

3 Huw Roberts, Caerdydd

 

 

 

4_Llefaru darn o’r Ysgrythur/ Solo Recitation from the Scriptures

1 Erin Llwyd, Bala

 

5_Anerchiad y Llywydd

 

6_Cadeirio

1 Dilwyn Jones, Eglwys Newydd, Caerdydd

 

7_Unawd Oratorio/ Oratorio Solo

1 Clara Greening, Cwmbran

2 Aled Wyn Thomas, Llanwnen

3 Caitlyn Hockley, Caerdydd

4 Efan Williams, Lledrod

 

8_Prif gystadleuaeth Lefaru unigol / Open Challenge Recitation

1 Carole Davies, Henllan

2 Erin Llwyd, Bala

 

9_Her Unawd dros 25 Open / Challenge Solo over 25

1 Aled Wyn Thomas, Llanwnen

2 Efan Williams, Lledrod

3 Stephanie Harvey Powell, Aberdar

4 Rhys Roberts, Ffor

5 Karen Phillips, Aberystwyth

 

 

 

 

18:25

Oaratoi am y Talwrn dechre am 7

17:44

Ioan Mabutt (Aberystwyth) Neli a Delyth

Hyfryd Gweld ffrindiau yn yr eisteddfod – rhaio’r pwyllgor a chystadleuwyr

17:39

JOIO

17:34

Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid

Canlyniadau Sadwrn y Sêr 4 Mai/May 4 2024

1_Unawd o Sioe Gerdd, opera ysgafn neu ffilm dan 19- Solo from a musical, Light opera or film under 19

 1. Miriam Llwyd Davies, Llandre
 2. Fflur McConnell, Aberaeron
 3. Erin Llwyd, Bala

 

2_ Llefaru dan 25- Recitation under 25

 1. Mari Williams, Tregaron
 2. Elin Williams, Tregaron
 3. Erin Llwyd, Bala
 4. Elain Rhys, Trawsfynydd

 

3_Unawd dan 25- Solo  under 25

 1. Ffion Mair Thomos, Crymych
 2. Tomos Heddwyn Griffiths, Trawsfynydd
 3. Clara Greening, Cwmbran
 4. Caitlyn Hockley, Caerdydd

 

4_Unawd o Sioe Gerdd, opera ysgafn neu ffilm Agored

Solo from a musical, Light opera or film Open

 1. Elain Rhys, Trawsfynydd
 2. Clara Greening, Cwmbran
 3. Eiriana Jones Campbell, Caerdydd
 4. Tomos Heddwyn Griffiths, Ttawsfynydd

 

5_Cyflwyniad Dramatic_ Dramatic Presentation

 1. Elin Williams, Tregaron
 2. Erin Llwyd, Bala
 3. Mari Williams, Tregaron

CwpanHer Parhaol MocMorgan – Moc Morgan Perpetual Cup      

Elin Williams,Tregaron

 

 

 

 

 

 

17:33

Canlyniadau Eisteddfod Catherine James Pantyfedwen

Sadwrn 4 Mai/ May 4 Saturday 2024

1_Unawd Blwyddyn 2 ac iau Solo Year 2 and under

1 Heti Evans, Pontrhydygroes

2 Wil Evans, Trawsfynydd

3 Jano Jones, Ystrad Meurig

 

Llefaru Blwyddyn 2 ac iau – Recitation Year 2 and under

1 Heti Evans, Pontrhydygroes

2 Ifan Morris, Llanfihangel yr Arth

3 Gwen Marged Evan, Tregaron

 

3_Unawd Blwyddyn 3 a 4 Solo Years 3 & 4

1 Nel Edwards Phillips, Bethania

2 Arthur Sion Evans, Tregaron

3 Efa Medi, Llandysul

 

4_Llefaru Blwyddyn 3 a 4 – Recitation Years 3 & 4

1 Arthur Sion Evans, Tregaron

2 Mari Dalton, Pontcreuddyn

3 Efa Medi, Llandysul

 

5_Unawd Blwyddyn 5 a 6 Solo Years 5 & 6

1 Iwan Marc Thomas, Pontardulais

2 Gruffydd Davies, Castell Newydd Emlyn

3 Cari Calan, Bronant.

 

6_Llefaru Blwyddyn 5 a 6 – Recitation Years 5 & 6

1 Gruffydd Davies, Castell Newydd Emlyn

2 Celyn Davies, Castell Newydd Emlyn

3 Owain Teifi Hughes,Ffair Rhos

 

7_Unawd Alaw Werin Blwyddyn 6 ac iau – Folk Song Year 6 and under

1 Arthur Sion Evans, Tregaron

2 Iwan Marc Thomas, Pontardulais

3 Gruffydd Davies, Castell Newydd Emlyn

3 Annes Euros, Llangybi ger Pwllheli

 

8_Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 6 ac iau – Cerdd Dant Solo Year 6 and under

1 Iwan Marc Thomas, Pontardulais

2 Annes Euros, Llangybi ger Pwllheli

3 Nel Edwards, Bethania

9_Coroni

1 Dilwyn Jones, Eglwys Newydd, Caerdydd

 

10_Unawd Blwyddyn 7,8 a 9  – Solo Years 7,8 & 9

1 Elen Francis, Casnewydd Bach

2 Fflur McConnell, Aberaeron

3 Ella Gwen Keevan, Tregaron

 

11_Llefaru Blwyddyn 7,8 a 9  – Recitation Years 7,8 & 9

1 Fflur McConnell, Aberaeron

2 Mari Williams, Tregaron

3 Meia Evans, Llanfihangel y Creuddyn

 

12_Unawd Blwyddyn 10-13  – Solo Years 10-13

1 Ioan Mabbutt, Aberystwyth

2 Osian Jenkins, Tregaron

3 Erin Llwyd, Glanafon, Corwen

13_Llefaru Blwyddyn 10-13  – Recitation Years 10-13

1 Erin Llwyd, Glanafon, Corwen

 

14_Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 7-13  – Cerdd Dant Solo Years 7-13

1 Ioan Mabbutt, Aberystwyth

2 Erin Llwyd, Glanafon, Corwen

3 Ella Gwen Keevan, Tregaron

4 Llio Rhys, Trawsfynydd

4 Meia Evans, Llanfihangel y Creuddyn

 

15_Unawd Alaw Werin Blwyddyn 7-13  – Folk Solo Years 7-13

1 Ioan Mabbutt, Aberystwyth

2 Fflur McConnell, Aberaeron

3 Ella Gwen Keevan, Tregaron

4 Meia Evans, Llanfihangel y Creuddyn

4 Tirion Marged Thomas, Penparc

 

16_Unawd Cerdd Dant Agored  – Cerdd Dant Solo Open

1 Beca Williams, Aberystwyth

2 Elain Rhys, Trawsfynydd

3 Eiriana Jones- Campbell, Caerdydd

 

17_Unawd Alaw Werin Agored  – Cerdd Dant Solo open

1 Beca Williams, Aberystwyth

2 Elain Rhys, Trawsfynydd

3 Ffion Williams, Lledrod