Caron360

Plaid Cymru’n mynegi pryderon am y posibilrwydd o dorri gwasanaethau ambiwlans Ceredigion

Mae Ben Lake, Elin Jones a Cefin Campbell yn galw am eglurder gan Lywodraeth Cymru

Darllen rhagor

Nifer achosion Covid-19 yn parhau i fod yn sylweddol yng Ngheredigion

Mae cyfraddau heintio bron â chyrraedd 1,000 achos ym mhob 100,000 o'r boblogaeth

Darllen rhagor

Sefyllfa gofal cartref yng Ngheredigion wedi gwaethygu dros yr haf

gan Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae sawl sir yng Nghymru wedi nodi bod galw digynsail am ofal yn y cartref a diffyg staff wedi achosi straen

Darllen rhagor

Ehangu gwasanaethau bws Fflecsi i orllewin Cymru

Bydd Fflecsi a Bwcabus yn cyfuno fel rhan o gynlluniau Trafnidiaeth Cymru ar gyfer teithio cyhoeddus

Darllen rhagor

Cynghorwyr Ceredigion eisiau mwy o amrywiaeth ymysg ymgeiswyr yn etholiad fis Mai nesaf

“Mae sicrhau amrywiaeth mewn democratiaeth leol yn hollbwysig i wead a hunaniaeth y sir," meddai'r arweinydd, Ellen ap Gwynn.

Darllen rhagor

Galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried effeithiau lleol wrth ddeddfu ar blannu ar diroedd

"Mae yna argyfwng yn wynebu cefn gwlad ar hyn o bryd lle mae cwmnïau mawr yn prynu ffermydd lleol er mwyn eu plannu a manteisio ar gredydau carbon"

Darllen rhagor

Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi canllawiau ar gyfer croesawu myfyrwyr prifysgol

“Mae achosion o’r coronafeirws yn parhau i gynyddu yn y sir, felly anogir pawb i fod yn wyliadwrus a dilyn y canllawiau diweddaraf"

Darllen rhagor

Gollwng sbwriel yn anghyfreithlon ar gynnydd yng Ngheredigion

gan Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae swyddogion y Cyngor yn dweud eu bod nhw'n defnyddio technoleg fel camerâu i fynd i'r afael â'r broblem

Darllen rhagor