Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

48B324E5-D4F2-44F8-B608

Y Llyffant – Cyfres deledu a ffilmwyd yn ardaloedd Tregaron, Llanddewi, Cellan a Llwynygroes

Dylan Lewis

Ar achlysur pen-blwydd S4C yn 40, ychydig o sôn a fu am ddrama oedd yn cynnwys cymaint o bobl leol.