Ianto James

Ianto James

Tregaron

IMG_0586

10 diwrnod i fynd tan rali Tregaron !

Ianto James

Mae’r cyffro yn byrlymu ym mro CFFI Tregaron.
Sgetsh Braveheart, 1af

“Alba”!

Ianto James

Y sioe orau erioed i Ffermwyr Ifanc Tregaron.
Harri Evans

Harri yn cyfeilio i Ysgol Henry Richard

Ianto James

Y cyfeilydd ifanc o Langeitho yn cael cyfle gyda’r ysgol.