Ianto James

Ianto James

Tregaron

Harri Evans

Harri yn cyfeilio i Ysgol Henry Richard

Ianto James

Y cyfeilydd ifanc o Langeitho yn cael cyfle gyda’r ysgol.