Eisteddfod Bont ‘Nôl 2022

Ma’ Eisteddfodau Teulu James Pontrydfendigaid 2022 wedi dechrau ni’n edrych ymlaen at Benwythnos o gystadlu a mwynhau diwylliant ein Bro a thu hwnt

gan Gwenllian Beynon
Pafiliwn Bont yn Barod

Eisteddfodau Pontrhydfendigaid yn Barod i fynd a’r cystadlu ar fun dechrau.

18:25

Dawns y Blodau

18:23

Dawns y Blodau

18:20

Coroni

17:54

Coroni

17:50

Terwyn Tomos yn ennill y goron yn Eisteddfod Bont 2022

Efan Williams
Efan Williams

Llongyfarchiadau Tereyn a da iawn ferched!

Mae’r sylwadau wedi cau.

16:46

C177B3D6-C218-49BF-A315
C5D417D4-62CC-4331-BFFE
C70F7D64-1CCE-4EE4-896C

Y coroni nesaf

15:06

Cystadlu Uwchradd wedi cychwyn nawr. Bydd y coroni’n dechrau’n hwyrach.

14:27

Digon o fwrlwm yn Bafiliwn Bont yn Eisteddfodau Pantyfedwen 2022. Mor falch i fod yn ôl gyda chystadlu- llefaru ac unawd bore ’ma!

11:09

Diwrnod 2 Eisteddfodau Bont wedi dechrau. Cystadlu gwych ar y gweill

02:30

4CC2D06B-C16A-47DB-AB7A

Llongyfarchiadau Lefi Dafydd Eglwyswrw 1af Unawd Offerynnol Blwyddyn 10 a throsodd.