Eisteddfod Bont ‘Nôl 2022

Ma’ Eisteddfodau Teulu James Pontrydfendigaid 2022 wedi dechrau ni’n edrych ymlaen at Benwythnos o gystadlu a mwynhau diwylliant ein Bro a thu hwnt

gan Gwenllian Beynon
Pafiliwn Bont yn Barod

Eisteddfodau Pontrhydfendigaid yn Barod i fynd a’r cystadlu ar fun dechrau.

14:27

Digon o fwrlwm yn Bafiliwn Bont yn Eisteddfodau Pantyfedwen 2022. Mor falch i fod yn ôl gyda chystadlu- llefaru ac unawd bore ’ma!

11:09

Diwrnod 2 Eisteddfodau Bont wedi dechrau. Cystadlu gwych ar y gweill

02:30

4CC2D06B-C16A-47DB-AB7A

Llongyfarchiadau Lefi Dafydd Eglwyswrw 1af Unawd Offerynnol Blwyddyn 10 a throsodd.

02:28

79EBE7E9-3D90-42BA-B868

Llongyfarchiadau Cerys Angharad 1af Unawd Offerynnol 7, 8 a 9

02:10

Am ffordd i orffen Eisteddfod nos Wener- cystadleuaeth Ensamble Offerynnol 

Jessica, Charlotte ac Emily Swyddffynnon Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid

21:26

Hoelion wyth Eisteddfod Bont!

21:24

IMG_20220429_184806_1

Ymgom bl 6.

IMG_20220429_190729

Ymgom bl 6 ar y llwyfan

IMG_20220429_183134

Côr bl 5 a 6

IMG_20220429_180729

Parti canu yn derbyn gwobr.

IMG_20220429_174028

Parti canu bl 5 a 6

IMG_20220429_172713

Parti llefaru bl 6

IMG_20220429_172507

Parti llefaru bl 6

IMG_20220429_170640

Ymgom bl 7 yn ymarfer.

Ysgol Henry Richard wedi joio yn yr Eisteddfod heno. Diolch Eisteddfod Bont! 

Gwenllian Beynon
Gwenllian Beynon

Gwych. Diolch am gystadlu yn Eisteddfod Bont heno.

Mae’r sylwadau wedi cau.

21:23

Y beirniad cerddoriaeth yn falch i fod nôl. Mae’n cael gwres ei draed gyda’r cystadlu offerynol!

19:49

Telynau cefn llwyfan yn barod am y cystadlu.

19:43

EF6AC24C-4E0B-4BEF-ACCB

Disgyblion Uwchradd