Sioe Tregaron

Ymunwch â ni am y diweddaraf o’r sioe. 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
86DB8E70-DD6B-45AD-9F38

Elin a’i thractor

19:12

17:09

Y faner yn y bŵt. Diolch Sioe Tregaron. Diwrnod da.

Roedd pawb yn paratoi ar gyfer y Cneifo Cyflym nawr. Ewch i’r Sied erbyn 7 heno i joio’r cneifo. 

17:06

Joio peint fach! 

16:59

Ambell beth o’r sied,

16:36

Sbynj Alison Harvey, BEST IN SHOW! 

16:14

Dafad golledig

16:11

Y crowd yn wotsho’r gwobrwyo. 

16:06

IMG_20210830_160448

Seremoni wobrwyo yn digwydd nawr. 

16:04

Blodau pert yn y shed

16:01

Y “vintage” yn mynd rownd y prif gylch