Sioe Tregaron

Ymunwch â ni am y diweddaraf o’r sioe. 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
86DB8E70-DD6B-45AD-9F38

Elin a’i thractor

15:51

Dog handlers o dan 11. 

15:44

Gwisg ffansi ceffylau.

Elsa o Frozen yn ennill. 

15:42

Emyr Lloyd yn ennill gyda’i gacen siocled. 

14:04

Fi ar y tractor!

14:02

Trotters Independent Traders yn mynd rownd y ring!

14:00

Fideo o’r cŵn hela

13:59

Y dosbarth trecking.

13:44

Y sioe gwn wedi dechrau

13:33

Y vintage.

13:19

Rhai o dractors a cheir y vintage – lluniau gan Wil