Sioe Tregaron

Ymunwch â ni am y diweddaraf o’r sioe. 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
86DB8E70-DD6B-45AD-9F38

Elin a’i thractor

16:06

IMG_20210830_160448

Seremoni wobrwyo yn digwydd nawr. 

16:04

Blodau pert yn y shed

16:01

Y “vintage” yn mynd rownd y prif gylch

15:51

Dog handlers o dan 11. 

15:44

Gwisg ffansi ceffylau.

Elsa o Frozen yn ennill. 

15:42

Emyr Lloyd yn ennill gyda’i gacen siocled. 

14:04

Fi ar y tractor!

14:02

Trotters Independent Traders yn mynd rownd y ring!

14:00

Fideo o’r cŵn hela

13:59

Y dosbarth trecking.