Elliw Dafydd

Elliw Dafydd

Silian

Beth oedd ‘mlan ar sgwâr Tregaron nos Iau dwetha’?

Elliw Dafydd

Y cwestiwn oedd ar wefusau sawl un dydd Gwener!