Seth a Sara yn cystadlu mewn cystadleuaeth gymnasteg!

Dau dalentog yn cystadlu ar lefel genedlaethol.

Cerith Evans
gan Cerith Evans
57F7961E-014A-46EF-97F6
897FE648-4567-44F7-8266

Pob lwc i Seth a Sara a fydd yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth gymnasteg yn rownd derfynol cwpan ranbarthol Prydain heddiw. Mae’r ddau yn hoff iawn o gymnasteg ac yn cystadlu mewn llawer o gystadlaethau.

Mwynhewch eich profiad!