Carnifal Tregaron!

Diwrnod llawn hwyl yng Ngharnifal Tregaron

Cerith Evans
gan Cerith Evans

Diolch yn fawr i bawb a wnaeth ddod draw i gefnogi y Carnifal eleni. Roedd yn ddiwrnod hynod lwyddiannus. Diolch i bawb roedd wedi helpu yn ystod y diwrnod. Rydyn yn gobeithio eich gweld chi y flwyddyn nesaf. Os ydych am weld rhagor o luniau ewch draw i Facebook Carnifal Tregaron. Hoffwn fel pwyllgor roi llongyfarchiadau mawr i bawb a oedd wedi cystadlu yn y cystadlaethau dydd Sadwrn a gobeithiwn eich gweld yn cystadlu y flwyddyn nesaf. Gobeithiwn fod pawb wedi joio mas draw!

Diolch yn fawr i Tomos Lloyd am y lluniau.