Eisteddfod Bont ‘Nôl 2022

Ma’ Eisteddfodau Teulu James Pontrydfendigaid 2022 wedi dechrau ni’n edrych ymlaen at Benwythnos o gystadlu a mwynhau diwylliant ein Bro a thu hwnt

gan Gwenllian Beynon
Pafiliwn Bont yn Barod

Eisteddfodau Pontrhydfendigaid yn Barod i fynd a’r cystadlu ar fun dechrau.

18:40

Adran Aberystwyth yn fuddugol Parti Canu oedran Ysgol Gynradd

18:29

Ymgom Ysgol Henry Richard 

18:13

IMG_3573

Cystadlu Parti Canu cynradd.

Yscol Gymunedol Pontrhydfendigaid

Ysgol Henry Richard

Ysgol Syr John Rhys

Adran Aberystwyth

17:25

John Jones yn dechrau’r Eisteddfodau