Sioe Tregaron

Ymunwch â ni am y diweddaraf o’r sioe. 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
86DB8E70-DD6B-45AD-9F38

Elin a’i thractor

13:33

Y vintage.

13:19

Rhai o dractors a cheir y vintage – lluniau gan Wil

13:13

E0E1F6BF-7E18-4CC2-B28F

Stondynau

Sioe Tregaron

13:12

86DB8E70-DD6B-45AD-9F38

Elin a’i thractor

Sioe Tregaron 2021

13:10

WhatsApp-Image-2021-9

Oen fenyw Gwilym Sion Jones, Caetudur

WhatsApp-Image-2021-8

Oen Balwen ganwyd 2021

WhatsApp-Image-2021-7

torddu da ofnadwy

WhatsApp-Image-2021-6

north country cheviot

WhatsApp-Image-2021-10

blue texel o safon ofnadwy o dda

rhai o defaid  soie

13:08

6CC0CDBB-297A-4F10-AECC

Shan,Elaine a Elin

Shan, Elaine ac Elin

13:04

Jacob hyn yn edrych yn dda.

13:03

427D3DEE-3623-4988-8108

Swiss Roll, y gorau yn yr Adran Goginio

13:00

North Country Cheviot o safon uchel iawn. Penne da, corff da, a popeth da.

Defaid Gwynne Linda Davies yw rhein, a nhw yw’r defed mwya stocky a gore yn y show heddi.

12:57

WhatsApp-Image-2021-4

Hwrdd Jacob o safon

Hwrdd Jacob