Sioe Tregaron

Ymunwch â ni am y diweddaraf o’r sioe. 

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies
86DB8E70-DD6B-45AD-9F38

Elin a’i thractor

13:03

427D3DEE-3623-4988-8108

Swiss Roll, y gorau yn yr Adran Goginio

13:00

North Country Cheviot o safon uchel iawn. Penne da, corff da, a popeth da.

Defaid Gwynne Linda Davies yw rhein, a nhw yw’r defed mwya stocky a gore yn y show heddi.

12:57

WhatsApp-Image-2021-4

Hwrdd Jacob o safon

Hwrdd Jacob

12:38

Dyma rai o ddefed Cymraeg a Torddu yn Sioe Tregaron – rhain sy’n edrych ore i fi!

12:37

Gwenno Evans a’r ceffyl

12:34

F436986E-2435-4A50-BE54

Talia Evans

CB9CC1D4-E524-46B8-85D6

Megan yn bwydo Cherry

8DCE35E1-6E8D-483F-A419

Cherry a Kyle

B57F2850-5B93-4995-B842

Sioe Tregs

12:04

4988B0FD-A261-4C90-B8EE

Gwyn Prysg yn sylwebu heddiw

12:04

9FBE8E85-41D9-475E-9809

Gwenllian a Ela gyda’r defaid

Sioe Tregaron

12:03

A015EDBA-C179-4666-B0AF

Texel Cefnllanio

7856CD76-90CC-46AA-B4D0
2F0A2BD0-2D08-48C0-B46C

Cystadleuaeth Defaid

Sioe Tregaron 2021

12:03

CD65F775-5497-4253-84C9

Jac ac Emrys yn paratoi’r defaid

Jac ac Emrys yn paratoi’r defaid