Blog byw o JENGYD

Escape Room Llanddewi Brefi – dewch i weld sut mae’n mynd.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

20:07

Rhai o’r lluniau o ‘behind the scenes’ heddiw. Pwy ydych chi’n nabod fan hyn? 

19:19

Ffion, Gwenno, Lleucu ac Erin yw tîm olaf JENGYD am y dydd. Wedi jengyd mewn 22 munud 36. Da iawn chi ferched! 

18:16

Rhian, Eleri, Ann, Yvonne a Nerys wedi jengyd. 19 munud a 42 eiliad oedd yr amser. Gwych!

17:39

Manon, Gwion, Ianto, Twm a Nel… Heb jengyd. Eto, ar y cliw olaf, ond wedi methu agor y cês. 

17:07

David, Fiona, Lowri a Dafydd heb jengyd,ond hefyd yn agos iawn iawn. 

16:51

Nerys, Jim, Gethin a Mari wedi ffili jengyd….ond eiliadau i ffwrdd. 

16:18

IMG_20210905_161620

Dorian yn fficso eto! 

15:38

Carwyn, Gwennan, Celt a Greta wedi dianc. 21 munud ac 11 eiliad. 

15:02

Meira, Gareth, Nicola a Rhodri wedi joio ac wedi dianc mewn 18 munud 6 eiliad. Y tîm yn nerfus ond yn wych! 

15:01

Jayne, Paul, Mark, Sion a Tomos mas mewn 23 munud 11 eiliad. Da iawn chi bois!