Blog byw o JENGYD

Escape Room Llanddewi Brefi – dewch i weld sut mae’n mynd.

Enfys Hatcher Davies
gan Enfys Hatcher Davies

16:51

Nerys, Jim, Gethin a Mari wedi ffili jengyd….ond eiliadau i ffwrdd. 

16:18

IMG_20210905_161620

Dorian yn fficso eto! 

15:38

Carwyn, Gwennan, Celt a Greta wedi dianc. 21 munud ac 11 eiliad. 

15:02

Meira, Gareth, Nicola a Rhodri wedi joio ac wedi dianc mewn 18 munud 6 eiliad. Y tîm yn nerfus ond yn wych! 

15:01

Jayne, Paul, Mark, Sion a Tomos mas mewn 23 munud 11 eiliad. Da iawn chi bois! 

14:11

Dyma’r amseroedd hyd yn hyn. 

14:08

Elin, Lois a Rhiannon mas mewn 20 munud 24 eiliad.

13:44

Gethin, Sara, Brenda, Eryl ac Eleri wedi llwyddo i ddod mas mewn pryd. 20 munud 57 eiliad.

Pawb wedi joio! 

13:41

Rhys, Emyr, Gwawr, Elen a Mared wedi dianc! 22 munud 36 eiliad. 

13:18

Llongyfarchiadau i Hywel, Bethan, Gwilym ac Eiddwen am ddianc mewn 14 munud 28 eiliad! Gwaith tîm arbennig. 

Mae’r sylwadau wedi cau.