Cyrsiau mis Tachwedd yn Ystrad Fflur

Argraffu gyda Phecynnu, Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol a Ffotograffiaeth Nos

gan Strata Florida Trust
328013401_637600498370923

Argraffu gyda Phecynnu

Buildings

Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol

Fel rhan o’n rhaglen 2023 o gyrsiau rydym yn cynnal tri chwrs trwy gydol mis Tachwedd.

Mae’r cyntaf, ein Ffotograffiaeth Nos, cyflwyniad, gyda Dafydd Wyn Morgan, ar 17 a 18 Tachwedd eisoes wedi’i archebu’n llawn. Mae’r cwrs yn cwmpasu dwy noson a bydd yn ymdrin â sgiliau a thechnegau i swyno awyr y nos. Dros y nosweithiau hyn dylai cawod meteor Leonids fod yn weladwy, felly rydym yn edrych ymlaen at ddal lluniau trawiadol. Rydym yn rhedeg yr un cwrs ar yr 8fed a’r 9fed o Fawrth, os hoffech ymuno, er bod lleoedd yn archebu’n gyflym! (£60 am 2 noson)

Yr ail gwrs ym mis Tachwedd yw ein cwrs Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol, gyda’r arbenigwr Nathan Goss, ddydd Iau 23 Tachwedd. Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rhai sydd naill ai’n berchen neu’n gweithio gydag adeiladau hen neu restredig. Mae’n ffordd wych o ddeall ffyrdd o gynnal a gofalu am eich hen adeilad, gan eu gwneud yn fwy effeithlon a lleihau difrod ac atgyweiriadau ymhellach i lawr y lein. Mae gennym rai lleoedd ar y cwrs hwn o hyd, felly cysylltwch â ni os hoffech archebu. (£50 y dydd, cyfle am gyngor 1 i 1)

Ein trydydd cwrs ym mis Tachwedd yw ein cwrs Argraffu gyda Phacio gohiriedig gyda Marian Haf, ddydd Mawrth 28ain Tachwedd. Bydd y cwrs hwn yn gyflwyniad hamddenol i ryddhad a gwneud printiau intaglio gan ddefnyddio pecynnu cartrefi. Mae gennym ni ddau le ar ôl os hoffech chi roi cynnig arni!  (£80, yr holl ddeunyddiau wedi’u cynnwys). 

I archebu lle cysylltwch â ni yn info@strataflorida.org.uk, neu i gael gwybod mwy am ein cyrsiau a’n digwyddiadau, ewch i’n gwefan yn Cyrsiau a digwyddiadau (strataflorida.org.uk)

Dweud eich dweud