Ras Cors Caron yn dychwelyd

Ras Cors Caron yn cael ei gynnal am y tro cyntaf ers 2020

gan Fflur Lawlor
D75E556B-4DC8-473D-B0D3
A171BB75-6501-45D1-B2C3
10248417-128C-43AC-B28E
0BB4F339-B7A4-4A07-BB4D
0F6BC80D-834E-4CD2-9CA9
870D1D9E-9BC9-455F-A410
FC925274-75CB-4E39-A8E6

Ar ddydd Sul 19eg Chwefror, cynhaliwyd Ras Cors Caron yn Nhregaron am y tro cyntaf ers cyn COVID.

Cymerodd 80 o redwyr ran yn y ras gyda nifer o unigolion lleol yn eu plith.

Llongyfarchiadau i bawb a redodd ac i’r Pwyllgor am drefnu’r ras.