Clwb Hoci Caron yn ennill eto!

Caron 8 V 0 Tregŵyr

gan Fflur Lawlor
7242FA53-9CA5-48C7-BE18

Dydd Sul 19 Chwefror, croesawodd Clwb Hoci Caron Glwb Hoci Tregŵyr ar gyfer eu hail gêm gynghrair y flwyddyn.

Perfformiad tîm gwych arall gyda Caron yn ennill y gêm 8-0.

4 🏑 Gwenan Hodgson

3 🏑 Alaw James

1 🏑 Megan Dark

Gêm nesaf i ffwrdd yn erbyn Llandysul 2 ar 5ed Mawrth. Pob lwc ferched!