Sioe Llanddewi Brefi

Diwrnod poeth a phrysur yn Llanddewi 

gan angharad lloyd-jones
Adran Geffylau - Lois Medi Jones
Pencampwr y defaid - Emyr Lloyd-Jones
Angharad Jones
Bridfa Cors Caron
Llywydd Mr Evan Jones yn darparu’r tlysau
Cynulleidfa yn mwynhau
3066BB35-5F83-4F87-9535

Braf iawn oedd gallu mwynhau Sioe Llanddewi Brefi eleni ar ôl dwy flynedd heriol.

Roedd gweld cymdogion, teulu a ffrindiau’r pentref yn cefnogi a chymryd rhan yn y cystadlaethau yn werth chweil.

Dyma rai lluniau o’r enillwyr ar ddiwedd y dydd.

Anifail Gorau’r Sioe : Ceffyl – Lois Medi Jones

Pencampwriaeth Ceffylau Agored– Lois Medi Jones

Pencampwriaeth Mewn Llaw – Bridfa Cors Caron

Pencampwriaeth marchogaeth – Lois Medi Jones

Pencampwriaeth Marchogaeth Plant – Lois Medi Jones

Ceffyl Gorau Adran C a D – Bridfa Cors Caron

Pencampwriaeth Ceffyl Lleol – Rhian Jones

Pencampwriaeth Defaid Lleol – Emyr Lloyd-Jones

Pwyntiau Uchaf yn yr Adran Ddefaid Lleol – Elwyn Biddulph

Pencampwriaeth Defaid Agored – Emyr Lloyd-Jones

Hwrdd Gorau – Ednyfed Jones

Y ddafad orau – Emyr Lloyd-Jones

Pencampwriaeth Adran y Gwartheg – Teulu Jones, Llwyn

Cynnyrch Fferm – Teulu Pugh, Gwyngoedfach

Sioe Gŵn – Ci Gorau – Angharad Jones

Novelty – Betsan Lloyd-Jones

Adran Goginio – Mared Lloyd-Jones

Adran Ffotograffiaeth – Angharad Jones​​​

Adran Flodau – Eiddwen Jones

Adran Gwaith llaw – Margaret Howells

Adran Arddwriaeth – Steve Yeomans

Adran ‘Bach o Bopeth’ – Eirwen James

Adran Ffotograffiaeth – Menna Lewis-Griffiths

Adran ‘Dynion yn Unig’ – Dorian Pugh

Adran 12-18oed a cffi – Angharad Lewis-Griffiths

Adran 7 oed ac iau – Betsan Lloyd-Jones

Adran 8-11 oed – Gruff Griffiths

Diolch yn fawr iawn i’r stiwardiaid a fu yn paratoi’r cae a’r neuadd a’r stiwardiaid ar y diwrnod.

Diolch yn fawr iawn hefyd i Lywydd y Dydd Mr Evan Jones.