Noson Bingo – Cylch Meithrin Tregaron

Nos Wener – 10.06.2022 – 18:30

gan Huw Bonner
Poster-Bingo-Cylch-Meithrin

Hoffai pwyllgor Cylch Meithrin Tregaron eich gwahodd i noson Bingo er mwyn codi arian tuag at adnoddau’r Ysgol Feithrin. Bydd hefyd yn gyfle arbennig i gymdeithasu gyda rhieni eraill ac aelodau’r gymuned.

Cynhelir y noson yng Nghlwb Rygbi Tregaron am 18:30yh, Nos Wener yma (10.06.2022)

Dweud eich dweud