Sesiynau Blasu Rhad ac Am Ddim

Bydd Dysgu Bro yn cynnig sesiynau blasu RHAD AC AM DDIM yn Festri Bronant, yn Gymraeg ac yn Saesneg, dydd Gwener 1 Hydref 2021.

gan Delyth Humphreys

Nod Dysgu Bro yw darparu cyfleoedd dysgu i drigolion Ceredigion yn eu cymunedau fydd yn eu hannog i ddatblygu diddordebau newydd, gweithio tuag at gymhwyster neu wella’u sgiliau ar gyfer y gweithle.

Dydd Gwener, 1 Hydref, yn Festri Bronant, bydd cyfle i gael blas ar rhai o’r cyrsiau.

Mae cyrsiau Dysgu Bro yn cynnwys:

 • Cadw’n Heini
 • Cyflwyniad i Facebook a Chyfryngau Cymdeithasol
 • Cymysgu miwsig ar yr iPad
 • Dylunio Gwefan
 • Excel (taenlenni)
 • Ffotograffiaeth Digidol
 • Gwneud ffilmiau ar yr iPad
 • Hanes Teulu
 • iMovie (creu fideos)
 • Powerpoint (cyflwyniadau)
 • Publisher (cyhoeddi pen-bwrdd)
 • Photoshop (trin delweddau)
 • Trefnu Blodau
 • Windows 10
  • Word

I gofrestru, cysylltwch â Delyth ar 07837 926166 mor fuan â phosib.