Hir yw pob aros!

Croeso nôl i ddisgyblion Pontrhydfendigaid!

Elin Thomas
gan Elin Thomas

Braf oedd gallu croesawu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 sef plant blynyddoedd 3-6 nôl i’r ysgol ar ôl y cofnod clo diweddaraf. Roedd pawb yn gyffrous ac yn awchu am weld eu ffrindiau a’u hathrawon. Roedd pawb yn siarad fel pwll y môr drwy’r dydd!

Dweud eich dweud