‘In Search of Smiles’

Tafarn y New Inn, Llanddewi Brefi.

gan Eirwen James

CYFLE I HELA ATGOFION
Ar bnawn Sadwrn, Mehefin 10fed am 3 o’r gloch, bydd Alston Hughes ac Andy Roberts yn lansio’r llyfr ‘ In Search of Smiles’  yn nhafarn Y New Inn, Llanddewi Brefi.

Yn dilyn y cyflwyniad, bydd sesiwn cwestiwn ac ateb. Cewch gyfle i brynu raffl ac ennill copi clawr caled yn wobr. Gwelwn chi yno. Bydd yn gyfle i gymdeithasu a hela atgofion am ‘Operation Julie’ yng nghwmni ‘Smiles’ ei hun.