Penodi Myfanwy Jones yn Gyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Myfanwy Jones, sy’n dod o’r Gwyndy, Lledrod.

gan Efan Williams

Myfanwy Jones, fu’n Swyddog Datblygu’r Gymraeg yng Nghyngor Sir Gâr, yw Cyfarwyddwr newydd Mentrau Iaith Cymru.

Wedi’i magu yn Y Gwyndy, Lledrod, ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gynradd Lledrod ac Ysgol Uwchradd Tregaron, roedd Myfanwy Jones yn flaengar yn y gwaith o ddatblygu strategaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin i hybu’r Gymraeg.

Bu’n arwain a chydlynu Fforwm Strategol Sirol y Gymraeg hefyd, ac mae ganddi brofiad cynllunio ieithyddol drwy ei gwaith â Menter Iaith Abertawe a Bwrdd yr Iaith Gymraeg a’i gwaith llawrydd.

Cwblhaodd radd gyntaf mewn Cymraeg, Ffrangeg ac Almaeneg ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae ganddi ddoethuriaeth o Brifysgol Warwick.

Arf hollbwysig

Datblygu strategaeth genedlaethol i’r Mentrau Iaith ar gyfer y blynyddoedd nesaf, cefnogi a chynrychioli’r mentrau a hyrwyddo eu gwaith fydd prif orchwylion Myfanwy Jones.

“Mae’r Mentrau Iaith yn arf hollbwysig yn ein hymdrechion i gynnal y Gymraeg fel iaith gymunedol, ac edrychaf ymlaen yn fawr at eu cefnogi a’u cynorthwyo i ddatblygu er budd y Gymraeg yn fy swydd fel cyfarwyddwr,” meddai Myfanwy Jones.

“Byddaf yn canolbwyntio ar ddatblygu partneriaethau a datblygu ymwybyddiaeth o waith y mentrau ar gychwyn y swydd bwysig hon.”

Corff ymbarél, cenedlaethol yw Mentrau Iaith Cymru sy’n cefnogi’r rhwydwaith o 22 Menter Iaith ledled Cymru trwy ddarparu cymorth marchnata a chyfathrebu, hyfforddiant a chyfleoedd i rannu gwybodaeth, profiadau, syniadau ac adnoddau rhwng y Mentrau Iaith.

Hoffai drigolion Lledrod a holl ardal Bro Caron ddymuno pob dymuniad da i Myfanwy wrth gychwyn ar y gwaith. Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ei llwyddiant.