Papur Bro y Barcud

Mae rhifyn mis Ionawr Y Barcud bellach yn eich siopau

gan Efan Williams
IMG-6990

Mae rhifyn mis Ionawr papur bro Y Barcud allan yn eich siopau lleol erbyn hyn. Edrychwn ymlaen at y flwyddyn newydd yn eiddgar. Golygwyd rhifyn mis Ionawr gan Efan Williams, Wyre View, Lledrod a cheir sylw ar y dudalen flaen i ddathliadau Nadolig yn ein bro, ynghyd â phlant ein hysgolion yn cefnogi ymgyrch Cymru yng Nghwpan y Byd yn Qatar.

Ceir hanes cerdd D. Ben Rees, Cymru a Gwlad y Gân, digwyddiadau Nadolig ein hysgolion lleol, colofn fisol Dafydd Owen, hanes byd y campau heb sôn am newyddion o bob pentref yn ardal Y Barcud.

Hir y parhaed ein cysylltiad agos rhwng papur bro Y Barcud a Caron360 a diolchwn am gael cyhoeddi Clecs Caron yn fisol – diolch am rannu! Carem fel pwyllgor Y Barcud ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i holl ddarllenwyr Caron360. Ewch allan i hawlio eich copi a chefnogi ein papur bro. Dyma’r lleoliadau;

Aeron Booksellers, Aberaeron

Siop Glanarthen, Cross Inn

Siop y Smotyn Du, Llambed

Garej Jenkins, Tregaron

D.I. Davies, (Cigydd) Tregaron

Siop Brefi, Llanddewi Brefi

Siop Llangeitho

‘Rhen Ysgol, Bwlchllan

Llwyn Onn ac Ardwyn, Bronant

Anrhegaron, Tregaron

Siop Nwyddau Caron Stores, Tregaron

Siop y Bont, Pontrhydfendigaid

Llys yr Awel, Swyddffynnon

Wyre View, Lledrod (honesty box)

Siop Llanilar

Siop Blaenplwyf

Siop Inc, Aberystwyth

Siop y Pethe, Aberystwyth